Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Для підготовки до семінарських (практичних) занять

Дитяча психологія – це наука, яка вивчає факти і закономірності психічного розвитку дитини на різних вікових етапах.

Важко знайти подібну систему знань, яка була б такою орієнтованою на пізнання внутрішнього світу дитини. Дитяча психологія служить тому, щоб глибше розуміти світ дитини, ефективно здійснювати професійну діяльність, успішно взаємодіяти з іншими людьми, будувати з ними правильні стосунки. Дитяча психологія створює базу для осмисленого засвоєння педагогічних знань, забезпечує ефективність їх застосування.

Процес навчання у вищому навчальному закладі передбачає семінарські (практичні) заняття, призначені для поглибленого вивчення дисципліни. Основне завдання таких занять з дитячої психології – обговорити, закріпити і систематизувати навчальний матеріал, виробити у студентів навички та вміння застосувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань, а також зробити процес вивчення дитячої психології в системі педагогічної освіти більш привабливим.

До кожного семінарського заняття додаються методичні рекомендації, які готують студентів до сприймання навчального матеріалу, його розуміння і осмислення. Тому перед тим, як почати виконувати запропоновані завдання, радимо обов’язково ознайомитися з поданими вказівками.

Основний зміст навчально-методичного забезпечення складають семінарські (практичні) заняття, які плануються до кожної теми всього теоретичного курсу з дитячої психології.

Відповідно до цього кожна тема містить:

  1. тему, план, ключові поняття, стислий зміст лекції та основну літературу до неї;

  2. тему, план семінарських занять з конкретними завданнями для студентів;

  3. рекомендовану основну та додаткову літературу.

Усі завдання до семінарських (практичних) занять, пропоновані студентам у навчально-методичному комплекті, розподіляються на три категорії: теоретичні, індивідуально-практичні та завдання для самостійної роботи.

Завдання першої категорії потребують роботи студентів з фаховою літературою: опрацювання першоджерел, праць класиків та сучасних учених з проблем дитячої психології, матеріалів підручників та посібників, підготовка усних виступів на семінарських заняттях.

Завдання другої категорії вимагають практичного їх розв'язання та застосування теоретичних знань у практичній діяльності: виконання тестових завдань, розв'язування психологічних задач, дослідницька діяльність студентів у дошкільних закладах.

Завдання третьої категорії стимулюють студентів до самостійної творчої діяльності: виготовлення та підбір дидактичного матеріалу, виконання письмових робіт, підготовку рефератів, складання психологічної характеристики дитини.

Творчі завдання, включені у різні форми проведення занять, мають проблемний, науковий та дослідницький характер і покликані формувати у студентів інтерес і бажання засвоїти основні закономірності психічного розвитку дитини, використовувати отримані знання в реальному житті та професійній діяльності.

Під час семінарських занять і підготовки до них у студентів формуються елементарні навички науково-дослідницької роботи, уміння готувати усні виступи та реферативні повідомлення і виступати з ними перед аудиторією, здатність працювати одночасно з кількома літературними джерелами, аналізувати їх зміст, узагальнювати отриманий матеріал. Розвиток цих якостей студентів має особливо важливе значення для їх майбутньої практичної діяльності.

Серйозна підготовка до семінарів, у процесі якої студент вчиться критично осмислювати матеріал різних джерел, стежити за ходом розвитку думки авторів, за побудовою доведень та аргументації; виробляє свою точку зору з даного питання, в цілому сприяє формуванню самостійного творчого мислення студентів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]