Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Методичні поради до семінарського заняття № 2

Спочатку уважно прочитайте матеріали лекції.

Відповідь на перше питання подається у посібнику О.Л. Кононко та в лекції. Спираючись на фундаментальні дослідження Д.Б. Ельконіна, на роботу О.Л. Кононко (с. 52), ви зрозумієте сучасний підхід до вікової періодизації – принципи, основні критерії визначення вікової періодизації (соціальна ситуація розвитку дитини, аналіз провідної діяльності та основних її особистісних новоутворень).

Опрацьовуючи друге питання, зверніться до праць Л.С. Виготського, О.Л. Кононко, де подаються поняття «вікові кризи» та стислі характеристики вікових криз дошкільного дитинства: пологова (або родова) криза, криза першого року життя, криза третього року життя, криза шостого (сьомого) року життя.

У відповіді на третє питання подайте з позиції досліджень Д.Б. Ельконіна найбільш поширену вікову періодизацію. Спробуйте, спираючись на матеріали лекції, стисло охарактеризувати той чи інший віковий період (яка провідна діяльність, основні новоутворення на даному віковому етапі).

Контрольні питання

 1. Чим відрізняється паспортний (календарний) вік від біологічного, психологічного віку?

 2. Які принципи сучасної дитячої психології визначають періодизацію дитинства та зміст кожного періоду?

 3. Назвіть основні критерії вікової періодизації.

 4. Охарактеризуйте поняття «соціальна ситуація розвитку» за Л.С.Виготським.

 5. Дайте визначення поняття «новоутворення» Назвіть основні психологічні новоутворення немовлячого, раннього, дошкільного дитинства.

 6. Назвіть вікові кризи дошкільного дитинства (перших семи років життя дитини).

 7. У чому сутність положення Л.С. Виготського про «зону найближчого розвитку» дитини?

 8. Визначить поняття провідної діяльності та назвіть основні її ознаки.

Змістовий модуль № 2 «Психічний розвиток дитини першого року життя» Семінарське заняття № 3 (2 години)

Тема: Загальна характеристика дитини у фазі новонародженості.

Питання для обговорення

 1. Характеристика пологової кризи. Анатомо-фізіологічні зміни в організмі новонародженого.

 2. Перші взаємодії новонародженої дитини з навколишнім світом.

а) безумовні рефлекси;

б) умовні рефлекси.

 1. Розвиток чутливості дитини:

а) розвиток зору;

б) розвиток слуху;

в) тактильна та температурна чутливість;

г) смакова чутливість.

 1. Розвиток емоційної сфери.

 2. Основні новоутворення періоду новонародженості.

Індивідуально-практичні завдання

 1. Підберіть вправи для розвитку органів чуття новонародженої дитини.

 2. Розробіть практичні рекомендації батькам щодо підбору іграшок для дітей перших двох місяців життя.

Самостійна робота

1. Продовжити складання словника психологічних понять: рефлекс, госпіталізм, комплекс пожвавлення

2. Завдання на вибір студента:

а) скласти тези на роботу Д.Б. Ельконіна «Вступ до дитячої психології» (параграф «Криза новонародженості»);

б) підготувати цільовий виступ: «Памперси: за та проти», «Користь грудного годування».

3. Опрацювати питання:

1) особливості внутрішньоутробного розвитку дитини;

2) методика дослідження психічного розвитку новонародженого.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]