Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
default.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
21.04.2015
Размер:
115.71 Кб
Скачать

19

Міністерство освіти та науки україни

Бердянський державний педагогічний університет

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки підприємства та економічної теорії

Звіт з проходження виробничої практики на підприємстві

Виконала:

студентка 22-а групи

напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємств

Шевченко А, О.

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики: к. е. н. Макарова І. А.

(посада, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

Бердянськ-2015

План

Введення 3

 1. Загальна характеристика Дозвільного центру 5

2. Структура Центру та службові обов’язки управління 7

3. Порядок взаємодії державного адміністратора з суб’єктами звернення 10

4. Управління містобудування та архітектури 14

Висновок 17

Список використаної літератури 19

Введення

Відповідно до навчального плану я проходила практику з 2 лютого 2015 р. по 14 лютого 2015 р. вДозвільному центрі «Єдиний офіс» Центру надання адміністративних послуг Бердянської районної державної адміністрації.

Проходження практики є важливим елементом при підготовці фахівця. Практика дає можливість застосувати отримані в процесі навчання знання, вміння та навички. Одна з головних цілей проходження практики – зарекомендувати себе на підприємствах та фірмах з позитивного ділового боку, кваліфікованими працівниками, сприяючи зростанню престижності навчання та високому іміджеві Бердянського державного педагогічного університету.

Спільно з керівником практики безпосередньо в суспільстві був складений план проходження практики, який я успішно виконала.

В процесі проходження практики я :

 • Пройшла інструктаж про техніку безпеки у керівників практики від підприємства (на робочих містах)

 • Ознайомилась з базою проходження практики – організацією виробництва, організацією управління.

 • Ознайомились із законодавчими актами якими керується центр

 • Визначила організаційно-правову форму організації підприємства, форму власності

 • визначали сильні та слабкі сторони діяльності підприємства

 • Ознайомились з ресурсами, використання яких має місце на підприємстві (основні засоби, персонал, інформація, технології виробництва).

 • Визначили слабкі та сильні сторони Центру

 • Провела оглядовий аналіз діяльності Центру

 • Ознайомилась с переліком адміністративних послуг, що надаються Центром

 • Ознайомилась з правами, обов’язками та завданнями державного адміністратора

 • Ознайомилися із структурою центра

Загальна характеристика Дозвільного центру «Єдиний офіс» Центру надання адміністративних послуг Бердянської державної адміністрації

З метою захисту прав законних інтересів суб’єктів господарської діяльності в Бердянській районній державній адміністрації створено Центр надання адміністративних послуг. Дозвільний центр «Єдиний офіс» як робочий орган є його складовою частиною.

В «Єдиному офісі» можна отримати консультації щодо будь-якого документу дозвільного характеру від початку проектування об’єкту господарювання до відкриття даного об’єкту.

Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу Бердянської державної адміністрації приймається головою Бердянської районної державної адміністрації.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Бердянської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та Регламентом Центру.

Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

 1. верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

 2. стабільності;

 3. рівності перед законом;

 4. відкритості та прозорості;

 5. оперативності та своєчасності;

 6. доступності інформації про надання адміністративних послуг;

 7. захищеності персональних даних;

 8. раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 9. неупередженості та справедливості;

 10. доступності та зручності для суб’єктів звернення.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Бердянської районної державної адміністрації. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

Основними завданнями Центру є:

 1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Прийом здійснюють спеціалісти відділів:

 • Управління Держземагенства у Бердянському районі Запорізької області

 • Бердянське МРУ Головного управління Держтехноген безпеки у Запорізькій області

 • Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області

 • Управління ветеринарної медицини в м. Бердянськ

 • Азовське державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

 • Відділ підприємницької діяльності та захисту прав споживачів

 • Управління містобудування та архітектури

 • Управління земельних правовідносин

 • Управління житлово-комунального господарства міськвиконкому

 • Управління комунальної власності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]