Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 8

Готуючись до семінарського заняття, зясуйте зміст понять «навчання», «научіння», «научуваність», «навчальна діяльність», «пізнавальна діяльність», «навчально-пізнавальна діяльність», «пізнавальний інтерес». Визначте спільне та відмінне у цих поняттях.

Розкриваючи друге та третє питання, зверніться до досліджень О.П. Усової, С.О. Ладивір, Т.Д. Кондратенко Т.Д., В.К. Котирло.

Даючи відповідь на четверте питання, зверніть увагу на те, що уміння вчитися визначається за такими показниками: дитина розуміє сутність і приймає навчальне завдання; використовує засоби, які пропонує дорослий; контролює себе у процесі виконання завдання; досягає результату; набуває елементарні навички рефлексії та самооцінки.

Матеріал до семінарського заняття № 8

1. Загальна характеристика навчальної діяльності у дошкільному віці.

Навчальна діяльність – діяльність, спрямована на засвоєння знань, формування вмінь та навичок, мислиннєвих здібностей, характеру розумової праці (Д.Б. Ельконін).

Специфіка навчальної діяльності:

а) зароджується у рамках ігрової діяльності, у процесі трудової діяльності, продуктивних видів діяльності;

б) Л.С. Виготський: теза про провідну діяльність: «навчання веде за собою розвиток»;

в) взаємозв’язок усіх видів діяльності під час навчання;

г) організація навчальної діяльності відбувається у таких формах:

- у повсякденному житті (ігри, спостереження, екскурсії, спілкування тощо);

- спеціально організоване навчання (заняття, дидактичні ігри тощо).

Структура навчальної діяльності (Д.Б. Ельконін):

  1. навчальна задача;

  2. навчальні дії;

  3. дії контролю;

  4. дії оцінки та самооцінки.

Елементи навчальної діяльності:

  1. формування пізнавальних інтересів;

  2. формування уміння вчитися.

2. Передумови та умови розвитку навчальної діяльності дошкільника.

Передумови:

 1. виховання пізнавальних інтересів, потреб;

 2. оволодіння дітьми загальними способами дій;

 3. вміння виділяти нові зв’язки та відношення між об’єктами оточуючого світу.

В дошкільному віці дитина поступово оволодіває загальними вміннями:

а) спостерігати, обстежувати предмет (виділяти суттєві ознаки, не зважати на другорядні): порівнювати, класифікувати;

б) слухати та чути дорослого, працювати за вказівкою дорослого;

в) самостійний пошук способів розв’язання практичних та пізнавальних задач;

г) здійснювати контроль за способом виконання дій.

Умови розвитку навчальної діяльності:

 1. спеціально організоване навчання;

 2. відповідні змісту та індивідуальним особливостям дітей методи та форми організації навчання.

Контрольні питання

1. У чому своєрідність навчальної діяльності дошкільників?

2. Назвіть основні передумови формування навчальної діяльності у дошкільному віці.

3. Охарактеризуйте структурні компоненти навчальної діяльності.

4. Визначить основні рівні розвитку навчальної діяльності.

5. Назвіть характерні ознаки уміння вчитися у дошкільників.

6. Хто із вчених досліджував проблему навчання дошкільників.

7. Які умови, на думку вчених, стимулюють формування пізнавальних інтересів?

8. Який взаємозв'язок між якістю малюнка й інтелектуальним розвитком

дитини?

9. Назвіть основні стадії розвитку дитячого малюнка.

10. Чим обумовлена графічна форма зображення предметів?

11. Чому перетворення графічних образів у шаблони становлять велику небезпеку для розвитку дитячого малювання?

12. Які тенденції виявляються у використанні кольору?

13. Якими факторами обумовлена тематика дитячих малюнків?

14. Який механізм впливу дитячого малюнка на психічний розвиток?

15. У чому полягає специфіка конструктивної діяльності?

16. Назвіть типи конструктивної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]