Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Порівняльна характеристика сюжетно-рольової гри дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку

Характеристика

Вікові періоди

Четвертий рік життя

П’ятий рік життя

Шостий рік життя

Кількість ролей

Кількість гравців

Правила

Сюжет

Тематика

Ігрові дії

Включення ігрових ситуацій

Поява нових ігрових ситуацій

Об’єднання в грі

Використання предметів, іграшок

Попереднє планування

Закінчення гри

Тривалість гри

    1. Опрацювати питання:

1) сучасна класифікація іграшок;

2) вплив іграшок на психічний розвиток дітей дошкільного віку;

3) взаємовідносини та спілкування між дітьми. Корекція негативних взаємовідносин.

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Заповнюючи таблицю «Порівняльна характеристика сюжетно-рольової гри дітей молодшого, середнього, старшого дошкільного віку», зверніться до досліджень Д.Б. Ельконіна (Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Прогресс, 1978), до підручників (Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. та ін.). Характеризуючи пункти щодо включення та появи нових ігрових ситуацій, зверніть увагу на те, чи самостійно діти створюють ці ситуації.

Література

  1. Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – С. 154-172.

  2. Коломинский Я.Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, С.А. Игумнов. – СПб.: Питер, 2004. – С. 102-119.

  3. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Прогресс, 1978. – С. 21-32, 192-212, гл.6.

  4. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: Экспо-пресс, 1999. – гл.8.

  5. Запорожец А.В. Проблемы развития психики: Избр. психол. труды: В 2-х т. Т.І. – М.: Педагогіка, 1983. – С. 237-245.

  6. Игра дошкольника / Под ред. С.Л. Новосёловой. – М.: Просвещение, 1989.

  7. Смирнова Е.О. Детская психология / Е.О.Смирнова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 . – С. 236-250.

  8. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія / Т.В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 55-82.

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 5

Характеризуючи ігрову діяльність дітей дошкільного віку, розкрийте поняття «провідна діяльність». Назвіть вчених, які займалися дослідженням питань розвитку ігрової діяльності дошкільників. Вкажіть які види ігор розвиваються протягом дошкільного віку, у яких найбільш активно відбувається психічний розвиток дитини. Назвіть та охарактеризуйте структурні елементи сюжетно-рольової гри: роль, правила, сюжет, зміст, ігрові дії, реальні та рольові взаємостосунки, ігрові предмети та предмети-замінники.

Розкрийте соціальну природу сюжетно-рольової гри дошкільника (за дослідженнями З. Фрейда, Ж. Піаже, Д.Б. Ельконіна). Порівняйте різні погляди на природу рольової гри. Назвіть схожі та відмінні положення у концепціях різних авторів.

Відповідь на останнє питання подана у підручнику Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. Психическое развитие детей. – Питер, 2004. – С. 102-119. За додатковою інформацією Ви також можете звернутися до літератури з психодіагностики.

Відповіді на питання до семінарського заняття ви зможете знайти в усіх запропонованих джерелах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]