Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
det_ps_moduli_2013-2014_1_kurs.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Література

 1. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія / Т.В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 38-45.

 2. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / М.И. Лисина. – М.: Педагогика, 1986. – С. 77-100.

 3. Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – С. 206-215.

 4. Смирнова Е.О. Детская психология / Е.О.Смирнова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 . – С. 297-314.

 5. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / [под ред. Т.А. Репиной]. – М.: Педагогика, 1987. – С. 43-58.

 6. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива / Я.Л. Коломинский. – Минск: Народная аскета, 1984. – С. 65-79.

Контрольні питання

  1. Яким чином можна навчити дітей розподілу обов’язків та рольовим формам внутрішньо групової взаємодії?

  2. Охарактеризуйте роботу вихователя з формування вміння встановлювати та підтримувати особистісні контакти дитини з товаришами.

  3. Назвіть основні конструктивні способи вирішення міжособистісних конфліктів дошкільників.

  4. Обґрунтуйте необхідність оптимальної організації спільної діяльності дітей в групах, умови та вимоги, яким повинна відповідати ця організація.

  5. Чи можна однозначно сказати про позитивний вплив колективу на становлення особистості дитини?

  6. Дайте порівняльну характеристику спілкуванню дитини з дорослим та однолітком.

Змістовий модуль № 6

«Розвиток пізнавальної сфери дошкільника»

Семінарське заняття № 11 (2 години)

Тема: Розвиток відчуттів і сприймання дітей дошкільного віку

Питання для обговорення

 1. Розвиток основних видів відчуттів у дошкільному віці

 2. Етапи засвоєння сенсорних еталонів

 3. Особливості сприймання дітьми простору та часу

 4. Сприймання дитиною художніх творів, картин

 5. Керівництво сенсорним розвитком дошкільника

Індивідуально-практичні завдання

1) Діти старшого дошкільного віку малювали вантажну машину-іграшку. Безпосередньо перед малюванням вихователь запропонував дітям розглянути машину, а потім назвати кожну частину машини, звертаючи увагу на те, що кузов машини більше і ширше кабіни. Діти відзначили, що кабіна трохи вище кузова, у неї зрізаний один кут, у кабіні є вікно, яке має форму квадрата і т.і.

 • З якими сенсорними еталонами вихователь знайомить дітей?

 • У чому полягають особливості сенсорного розвитку дошкільника?

 • Як обстеження предмету (явища) впливає на образотворчу діяльність дітей?

2) Дітям різного віку ставили запитання: «Що зображено на картині?» Відповіді дітей були такими:

Оленка: «На картині зображені хлопчики, дівчатка, річка, м’яч».

Женя: «Одні хлопчики купаються. Інші грають в м’яч, з ними грає дівчинка»

Дмитрик: «Був теплий літній день. Діти прийшли на річку. Вася та Мишко уже купаються, а Сашко, Сергійко та Оленка грають у м’яч».

- Як розвивається сприймання малюнка у дошкільному віці?

- За висловлюваннями дітей визначте їх вік та стадії сприймання малюнка.

Самостійна робота

1. Продовжити складання словника психологічних понять: відчуття, сприймання, сенсорний розвиток, сенсорне виховання, перцептивна діяльність, сенсорний еталон, чутливість, синкретизм, анімізм, артифікалізм, феномени Піаже, егоцентризм, децентрація, знакова опосередкованість, закон «паралелограма розвитку», наочне моделювання, онтогенез, предметно-практичні дії.

2. Підібрати 2-3 психодіагностичних методики для виявлення особливостей розвитку відчуттів, сприймання дітей дошкільного віку. Підготуватися до їх практичного використання в аудиторії.

3. Скласти тези на статтю О.В. Запорожця «Психологія сприймання казки дитиною-дошкільником».

4. Опрацювати питання:

1) Сучасні дослідження проблеми розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку;

2) Гра як основний засіб когнітивного розвитку дошкільників;

3) Етапи розвитку та умови формування перцептивних дій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]