Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.KL_OTO.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
5.7 Mб
Скачать

Література Основна література

.

 1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”. - Охорона праці, 2003, №1.

 2. Закон України “Про пожежну безпечу” від 17.12.1993 р.

 3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.с., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів.: Афіша, 2000. - 348 с.

 4. Жидецькийв.Ц. Підручник. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 357 с.

 5. Положення про порядок розслідування й ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабміну України від 1 жовтня 2004 р. № 1094. - К.: Полиграфгнига, 2001. - 58 с.

 6. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійного зааболевания, повлекших втрату працездатності” - К.:23.09.99 р., № 1105-ХIV.

 7. Медведєв В.С. Охорона праці й протипожежний захист у хімічній промисловості. - М.: Хімія, 1989. - 298 с.

 8. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник /За ред, канд. техн. наук, В.Ц. Жидецького. - Львів, Афіша, 2000 - 352 с.

Додаткова література

 1. Методичні вказівки з курсу “Основи охорони праці”для практичних зайняти для студентів IV курсу навчання денної та заочної форми навчання / Укл. Попенко Г.В., Мякухіна В.Т., Шарун О.П. - Сєвєродонецьк: СТІ, 2000. - 41 С.

 2. Методичні вказівки до вико-нання розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” у дипломних проектах (роботах) для студентів V-VI курсів спеціальностей 7.091601 “ Техно-Логія органічних речовин” та 7.091604 “Технологія палива та вуглецевих матеріалів” денної, заочної та комбінованої форм навчання /Укл. Попенко Г.В., Мякухіна В.Т., Шарун О.П. - Сєвєродонецьк: СТІ, 2000. - 33 с.

 3. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в дипломних проектах (роботах) для студентів V-VI курсів хімічного та механічного факультетів денної та заочної форм навчання /Укл. Попенко Г.В., Мякухіна В.Т., Єрешко В.П., Шарун О.П. - Сєвєродонецьк: СТІ, 2002. - 76 с.

 4. Методичні вказівки до практичних зайняти та виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” (для денної та заочної форм навчання) /Укл. Попенко Г.В., Єрешко В.П. - Сєвєродонецьк: СТІ, 2003. - 57 с.

Додаток

Основніе характеристики

трубчатая печь типа ГС

Условное обозначение.

Первая буква – конструктивное исполнение:

Г – трубчатые печи с верхним отводом дымовых газов и горизонтальными радиантными трубами;

В – трубчатые печи с верхним отводом дымовых газов и вертикальными радиантными трубами;

Ц – цилиндрические трубчатые печи с верхней камерой конвекции;

К – цилинндрические трубчатые печи с кольцевой камерой конвекции;

С – секционные трубчатые печи; Б - блочные трубчатые печи для нефтепромыслов;

Вторая буква – способ сжигания топлива:

С – свободный факел;

Н – настильный факел;

Д – настильный факел с дифференциальным подводом воздуха по высоте факела;

цифра после буквенного обозначения – число радиантных камер (Р) или секций (С).

В случае отсутствия цифры – однокамерный (односекционный) вариант.

Цифры: в числителе дроби – поверхность нагрева радиантных труб, м2; в знаменателе – длина или высота радиантных труб, м.

трубчатая печь типа КС

трубчатая печь типа ЦС

88

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]