Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.KL_OTO.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
5.7 Mб
Скачать

4. Безпечна експлуатація абсорберів.

Очищення промислових газоподібних відходів, що містять токсичні речовини, є неодмінною вимогою, пропонованою до всіх виробництв. Залежно від фізико-хімічних властивостей речовин, що втримуються у відходах, і від вимог, пропонованих до ступеня очищення, застосовують різні способи очищення (механічні, фізико–механічні, хімічні і термічні). Абсорбери працюють при підвищеному тиску та низькій температурі.

Абсорбційним методом дозволяють вилучати речовину, яку повертають у виробництво або утилізують з виділенням якого–небудь корисного продукту.

Доцільно спалювати шкідливі органічні речовини, що містяться в газах у малих концентраціях. При спалюванні вуглеводні і їхні похідні, окис вуглецю та сажа згоряють до двоокису вуглецю і води

Абсорбцію можна проводити в апаратах як періодичноі, так і безперервної дії. У цьому випадку має велике значення процес змішання газу й рідини. Існує багато конструкцій промивних апаратів. Найпростіша з них градирня (абсорбційна колона без насадки), у якій абсорбційна рідина у вигляді крапель контактує з газом.

Переваги цієї конструкції – незначна втрата тиску та високе відносне газове навантаження.

Недоліки – труднощі створення рівномірного зрошення та погана абсорбція при великих краплях. Більш ефективними апаратами є тарілчасті колони та скрубери з різними заповнювачами. Форма елементів заповнювачів у першу чергу повинна забезпечити гарний контракт при незначній втраті тиску і достатню механічну міцність при їхній малій масі. Найпоширенішим заповнювачем є керамічні кільця Рашига.

Абсорбційні установки можуть забезпечити 99,5 – 99,8% ступінь очищення паро– або газо–повітряної суміші.

Для мокрого очищення газів широке застосування знаходять скрубери. Пінні апарати використовуються для очищення повітря від пилу. Піна утворюється струмками повітря, що пронизують шар рідини, яка знаходиться над ґратами. Конструкції пінних апаратів можуть бути різними, але за принципом дії їх можна звести до двох основних типів:

  • із провальними ґратами,

  • із переливними порогами.

У деяких конструкціях використовуються і провальні ґрати і переливний поріг, що обумовлено особливими вимогами технологічного процесу.

Висновок: якщо процеси йдуть у суміжних апаратах, то можливий прорив середовища в апарат з мінімальним тиском. Необхідно строго витримувати рівень розділів фаз.

При високій температурі вода буде захоплюваться продуктом, при низької – продукт водою, а це забруднення та запалення.

5. Безпечна експлуатація десорберов

Процеси десорбції широко застосовують у хімічній промисловості, головним чином для витягу коштовних компонентів з газових сумішей або для очищення цих сумішей від непотрібних домішок.

Десорбцію газів проводять при мінімальному тиску й високій температурі. У тих випадках, коли процеси абсорбції й десорбції проводяться в суміжних апаратах, можливий прорив середовища з більше високим тиском в апарати, розраховані на менший тиск, що може, наприклад, відбутися при поганому регулюванні рівня рідини в абсорбері. Нестійка робота регуляторів рівня вже приводила до серйозних аварій.

Для запобігання таких небезпечних ситуацій повинна бути створена система, що виключає перехід високого тиску в апарати, розраховані на більше низький тиск, і забезпечена надійна робота регулюючих пристроїв.

При невдало розроблених технологічних схемах можливий злив у ємності, мерники, каналізацію стоків без повної десорбції газів, що містяться в них, тому можуть створитися умови для утворення газових сумішей вибухонебезпечних концентрацій на території підприємства і їхнього запалення. Запобігання таких аварій досягається раціональною схемою видалення газів зі стоків, що скидаються, і строгим дотриманням технологічного регламенту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]