Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.KL_OTO.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
5.7 Mб
Скачать

15. Запобіжні мембрани та клапани

Технологічне встаткування, використовуване в хімічній і нафтохімічній галузях (фільтри, змішувачі, сушарки, бункеры й ін.), як правило, не розрахована на підвищення тиску, хоча в ньому одержують, переробляють і зберігають велика кількість горючих і вибухонебезпечних матеріалів.

Забезпечити встаткування підвищеної вибухонебезпечності надійним захистом від аварійного росту тиску й, зокрема, від вибухів технологічного середовища, украй складно, а в окремих випадках просто неможливо. Існуючі сучасні способи й засоби вибухозахисту виявляються малоефективними або неприйнятними.

Найпоширенішими є використовувані для скидання тиски вибуху запобіжних клапанів і мембран. Однак у випадку розвитку вибуху запобіжних клапанів буває недостатньо для запобігання руйнування встаткування.

Запобіжні мембрани. Вибір конструкції залежить від умов експлуатації посудин:

 • температура

 • тиску

 • фазового стану

 • агресивності середовища

 • швидкості наростання тиску й ін.

Як матеріал для виготовлення мембран використовують алюміній, нікель, титан, чавун, графить і ін. Наносять, якщо це необхідно, протикорозійне покриття з полиэтилена, фторопласта - 4.

При виборі запобіжних мембран визначають прохідний перетин (площа) і товщину пластинки.

Однак мембрани можуть бути використані тільки для захисту встаткування, розрахованого на досить високий тиск, що перевищує тиск руйнування мембрани. При захисті малопрочного встаткування значних обсягів пропускні перетини сбросных отворів виявляються настільки більшими, що захист запобіжними мембранами стає технічно дуже складної або неможливою.

15. Автоматична система придушення вибухів

Останнім часом добре зарекомендувала себе розроблена в ДЕРЖНДІТБХП система придушення вибухів (АСПВ). Вона призначена в основному для малопрочного встаткування. Принцип дії полягає у виявленні вибуху в початковій стадії його розвитку й бастром введенні в захет аппарат, що, распыленного огнетушащего речовини, що припиняє процес розвитку вибуху.

Системи працюють у черговому режимі і їхній ефективності не залежить від частоти порушення технологічного процесу (запусків, змушених зупинок). Це особливо важливо в період економічної кризи, коли в процесі експлуатації встаткування часто виникає необхідність у зміні виробничого режиму. Однак, незважаючи на те, що дані системи забезпечують вибухозахист, широкого застосування вони не одержали через високу вартість і дефіцитність елементів системи.

ДЕРЖНДІТБХП було розроблено також кілька модифікацій вибухових клапанів відкидного типу для малопрочного встаткування, що працює під розрідженням не більше 4 кпа, від руйнування у випадку запалення содержащихся в ньому горючої газо-, паро-, пылевоздушной суміші.

Питання для самоперевірки

 1. Перелічіть основні причини пожеж і дайте їх коротку характеристику.

 2. Перелічіть і схарактеризуйтенебезпечні та шкідливі чинники,що пов’язані з пожежами.

 3. Що таке горіння?

 4. За якими показниками здійснюють оцінку вибухопожежо-небезпечності речовин і матеріалів?

 5. На які категорії поділяються приміщення та будівлі за вибухопожежною небезпекою?

 6. На які категорії поділяються приміщення та будівлі за пожежною небезпекою?

 7. Як класифікуються вибухо- пожежонебезпечні приміщення (зони) відповідно Правил улаштування електроустановок (ПУЕ)?

 8. Що входить до комплексузаходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта?

 9. Умови,що необхідні для виникнення пожежі.

 10. Перелічіть заходи та засоби щодо запобігання утворення горючого середовища.

 11. Які є способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини?

 12. Дайте коротку характенистику вогнегасним речовинам.

 13. У яких випадках неможливо застосовувати воду для гасіння пожежі?

 14. Які установки та засоби використовуються для гасіння пожеж?

 15. Дайте характеристику установок автматичного пожежогасіння: їх види, призначення, принчип дії.

 16. Галузі застосування установок автматичного пожежогасіння.

 17. Схарактеризуйте хімічно – пінні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

 18. Схарактеризуйте повітряно–пінні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

 19. Схарактеризуйте вуглекислотні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

 20. Схарактеризуйте хлодонові вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

 21. Схарактеризуйте порошкові вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

 22. Що являє собою протипожежне водопостачання, яким чином воно здійснюється?

 23. Перелічить законодавчі та нормативні акти, що є правовою основою діяльностів галузі пожежної безпеки.

 24. Який порядок дій у разі пожежі?

 25. Принцип дії вогнеперепонувачів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]