Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD-теорія для учнів ОКН.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Автотекст

А втотекст — це часто використовуваний фрагмент тексту чи графіка (або їх комбінація), якому дається унікальне ім'я, за яким його можна вставляти в будь-яке місце документа.

Для створення елемента автотексту необхідно виконати такі дії.

1. Виділити текст або графічний рисунок (для збереження оформлення абзацу у виділення треба включити символ кінця абзацу ¶ ).

2. Натиснути на кнопку <Автотекст> , якщо відкрита однойменна панель інструментів, або вибрати команду Автотекст підпункту Автотекст пункту меню Вставка. При цьому відкриється третя вкладка вікна Автозамена:

3. Виділений фрагмент з'явиться в полях Имя элемента і Образец. У першому полі треба або залишити ім'я, запропоноване редактором (безпосередньо виділення або перші десять його символів, якщо виділення довге), або ввести нове. Кількість символів у введеному імені елемента не повинна перевищувати 32, включаючи пробіли.

4. Натиснути на кнопку <Добавить>.

Щоб вставити елемент автотексту, треба виконати такі дії:

  • встановити текстовий курсор у потрібне місце;

  • впевнитися, що він розміщується на початку рядка чи оточений пробілами;

  • ввести ім'я елемента чи перші кілька символів імені, що однознач­но визначають цей елемент;

  • натиснути клавішу <F3> або комбінацію клавіш <Alt+Ctrl+V>. За допомогою діалогового вікна Автотекст елемент можна вста­вити в будь-яке місце документа. Для елемента автотексту, що часто використовується, можна створити кнопку на панелі інструментів або присвоїти йому певну комбінацію клавіш.

Якщо ввімкнуто режим Автозавершение для автотекста и дат ре­дактор повністю відображає елемент автотексту після набирання перших його чотирьох символів. Після цього можна натиснути кла­вішу <Enter> або <F3> для завершення введення елемента автотек­сту або продовжувати набирати довільний текст.

Списки, закладки, посилання, зноски і назви списки

У редакторі Word під списками розуміють кілька поспіль розташованих абзаців, що пронумеровані або відмічені якимось марке­ром. Наявність відмітки абзацу маркером чи номером є характерис­тикою абзацу. Тому після натискання клавіші <Enter> перед марке­ром абзацу отримаємо новий абзац з такими ж властивостями, тобто наступний елемент списку.

Щоб кілька абзаців оформити як маркований або нумерований список, треба:

• виділити ці абзаци;

• натиснути кнопку Маркеры або Нумерация на панелі інструментів Форматирование.

Щоб відмінити маркування або нумерацію, потрібно:

• виділити потрібні абзаци;

• натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів Форматиро­вание.

Більше можливостей надає діалогове вікно Список (команда меню Формат => Список). Після виділення абзаців, що мають бути перетворені у список, слід виконати такі дії:

• викликати це діалогове вікно командою Формат => Список;

• вибрати потрібну вкладку (Маркированный, Нумерованный);

• вибрати необхідний варіант списку або Нет для відміни маркування чи нумерації.

Використовуючи додаткові кнопки у діалоговому вікні Список, можна змінювати стандартні параметри виділеного стилю маркованого чи нумерованого списку.

• Для маркованого списку:

- за допомогою кнопки Рисунок можна переглянути, а потім вибрати один із зразків маркерів:

- кнопка Изменить надає можливість використати як маркер один із символів встановлених у Windows шрифтів, а також встановити відступи в списку для маркера та тексту.

• Для нумерованого списку:

- за допомогою перемикачів начать заново і продолжить можна змінити початковий номер списку;

- натисканням кнопки Изменить можна змінити формат номе­ра, його шрифт, вигляд нумерації (літери, римські та арабські цифри), положення номера відносно тексту, встановити нумерацію з будь-якого номера.

• Для обох списків:

- кнопка Сброс повертає стандартні параметри маркерів і номерів списків.

У редакторі Word списки можуть створюватися автоматично, якщо у діалоговому вікні Автозамена (пункт меню Сервис) на вкладці Автоформат при вводе у підрозділі Применять при вводе к увімкнено режими маркированным спискам , нумерованным спис­кам.

Щоб автоматично створився маркований список, на початку ряд­ка документа потрібно:

• набрати один із символів * , > або - ;

• натиснути клавішу <Spacebar> (пропуск) або <Tab>;

• набрати один чи більше символів;

• натиснути клавішу <Enter>.

Щоб створити автоматично нумерований список, спочатку треба набрати цифру чи символ (латинський) з крапкою ("1.", "A.", "і." або "a."), а далі діяти так само, як для маркованого списку.

Щоб кілька абзаців оформити як багаторівневий (маркований чи нумерований) список, потрібно:

• виділити ці абзаци;

• викликати діалогове вікно Список (команда Формат => Список);

• вибрати вкладку Многоуровневый";

• визначитися з варіантом багаторівневого списку (чи вибрати варіант Нет для відміни багаторівневого маркування чи нуме­рації);

• натиснути кнопку Ок.

У результаті цих дій виділені абзаци будуть оформлені як елементи багаторівневого списку найвищого рівня. Далі треба відповідно до потрібної структури списку зменшити (або згодом збільшити) рівень конкретних абзаців за допомогою кнопок Увеличить отступ чи Уменьшить отступ пан. інстр. Форматирова­ние або комбінації клавіш <Tab> чи <Shift + Tab>.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]