Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD-теорія для учнів ОКН.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Переміщення таблицею

Для введення інформації в будь-яку комірку таблиці необхідно встановити в ній текстовий курсор. Це можна зробити, клацнувши лівою кнопкою миші у відповідній комірці.

Фрагмент тексту, вставлений у комірці таблиці, редактор Word розпізнає як абзац і, отже, всередині комірки можна виконувати всі стандартні способи переміщення текстом.

Для переміщення між комірками можна використовувати як мишу, так і клавіатуру. Перейти з однієї комірки в сусідню можна за допомогою клавіші <Tab>, а у зворотному напрямку — за допомо­гою <Shift+Tab>. Крім того, можна використовувати такі клавіші:

< > — у верхньому рядку комірки переміщує курсор на комірку вгору чи за межі таблиці;

< > — у нижньому рядку комірки переміщує курсор на комірку вниз або за межі таблиці;

< > — на початку тексту переміщує курсор на комірку вліво, на маркер кінця попереднього рядка або за межі таблиці;

< > — наприкінці тексту комірки переміщує курсор на комірку вправо, на маркері кінця рядка – у першу комірку наступного рядка або за межі таблиці;

<Tab> — виділяє вміст наступної комірки, а наприкінці рядка першої комірки наступного рядка, якщо рядок останній, доповнює таблицю новим рядком;

<Shift+Tab> — виділяє вміст попередньої чи останньої комірки попереднього рядка; у першій комірці таблиці спричинює звуковий сигнал;

<Home> — переміщує курсор у початок поточного рядка комір­ки;

<End> — переміщує курсор у кінець поточного рядка комірки;

<Alt+Home> або <Alt1+Num 72> — переміщує курсор на початок першої комірки поточного рядка;

<Alt+End> або <Alt+Num 1> — переміщує курсор на початок ос­танньої комірки поточного рядка;

<Alt+PgUp> або <Alt+Num 9> — переміщує курсор на початок найвищої комірки поточного стовпця;

<Alt+PgDn> або <Alt+Num 3> — переміщує курсор на початок найнижчої комірки поточного стовпця;

<Alt+Num 5> — виділяє всю таблицю;

<Enter> — на початку першої комірки вставляє новий абзац перед таблицею, якщо документ починається з неї.

<Alt> – клавіша зліва від клавіші <Пропуск>;

2 Цифра "7" та інші цифри на цифровій клавіатурі при вимкненому режимі NumLock.

Редагування таблиць Виділення

Виділення в таблицях виконують так само, як і у звичайному тексті, поки зона виділення не досягне межі комірки. Після цього виділення відбувається одразу цілими комірками. Для виділення цілими комірками застосовують додаткові прискорені способи.

Виділення за допомогою миші:

• цілої комірки – клацанням у смузі виділення комірки (від лівого краю до першого символу всередині комірки; курсор миші у смузі набирає вигляду ;

• іншого рядка:

клацанням у смузі виділення рядка ( зліва від лівої межі таблиці);

подвійним клацанням у смузі виділення будь-якої комірки;

• усього стовпця — клацанням у смузі виділення стовпця (уздовж верхньої межі таблиці, де курсор миші набирає вигляду.

Виділення за допомогою клавіатури:

<Shift + , , , > – текст виділяється символами доти, поки курсор розміщений всередині комірки, далі – цілими комірками;

<F8> – текст виділяється як звичайно доти, поки курсор розмі­щений всередині комірки, далі виділяється комірка, потім уся таблиця.

За допомогою команди Выделить пункту меню Таблица можна виділити всю таблицю, стовпець, рядок або комірку, в якій розташований текстовий курсор.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]