Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: Споживання. Заощадження. Середня схильність до споживання. Середня схильність до заощадження. Функція споживання. Функція заощадження. Точка нульових заощаджень. Від’ємне споживання. Гранична схильність до споживання та до заощадження. Теорія відносного доходу Дьюзенбері. Міжчасове бюджетне обмеження І. Фішера. Теорія життєвого циклу Ф. Модильяні. Теорія перманентного заходу М. Фрідмана. Інвестиції. Функція інвестицій. Процент. Валові, чисті, автономні, індуковані інвестиції. Фактори мінливості інвестицій. Показники ефективності інвестицій у проектному аналізі: чиста поточна вартість, внутрішній рівень віддачі, рентабельність, строк окупності, найменші витрати.

Мультиплікатор. Модель мультиплікатора. Ефект мультиплікатора. Мультиплікатор автономних витрат. Простий мультиплікатор. Мультиплікатор для відкритої економіки. Мультиплікатор видатків для закритої економіки. Використання мультиплікатора. Статична модель мультиплікатора. Динамічна модель мультиплікатора. Мультиплікатор в моделі АD-AS. Рецесійний розрив. Інфляційний розрив. Похідні інвестиції. Парадокс ощадливості. Акселератор. Дія акселератора при різних типах зміни національного доходу. Взаємодія мультиплікатора й акселератора: модель Самуельсона-Хікса.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Суть національних заощаджень

 • Інвестиції як компонент сукупних витрат

 • Взаємодія мультиплікатора та акселератора

Семінарське заняття 15

Тема 18. Класична модель макроекономічної рівноваги

 1. Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Суть часткової та загальної рівноваги. Рівновага-нерівновага.

 2. Праця, як головний ресурс класичної макромоделі. Взаємозв’язок рівноваги ринку праці з виробничою функцією.

 3. Ринок грошей та його рівновага за класичною моделлю.

 4. Ринок товарів та його рівновага за класичною моделлю.

 5. Ринок заощаджень.

 6. Класична модель макрорівноваги.

 7. Загальна рівновага національного ринку.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: Макроекономічна рівновага. Часткова рівновага. Загальна рівновага. Стан «рівноваги-нерівноваги». Рівновага товарного ринку. Рівновага грошового ринку. Рівновага товарного та грошового ринків. Передавальний механізм процентної ставки. Класична модель макрорівноваги. Загальна рівновага національного ринку. Макрорівновага в економіці сучасної України.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Механізм забезпечення рівноваги економічних систем

 • Взаємозв’язок ринку грошей та ринку товарів

 • Взаємодія ринків у класичній моделі макроекономічної рівноваги

Семінарське заняття 16

Тема 19. Рівновага національного ринку у моделі is-lm

 1. Модель "витрати-випуск", модель "кейнсіанський хрест".

 2. Модель "вилучення – ін'єкції".

 3. Інфляційний та дефляційний розриви.

 4. Рівновага товарного ринку. Крива IS як засіб аналізу рівноваги товарного ринку.

 5. Рівновага грошового ринку. Крива LM.

 6. Ринок робочої сили.

 7. Модель IS-LM як відображення рівноваги товарного та грошового ринків. (Модель Хікса). Нерівновага в моделі IS-LM.

 8. Вплив держави на загальну рівновагу засобами монетарної та фіскальної політики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]