Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: доходи, заробітна плата, підприємницький дохід, сімейні доходи, крива Лоренца, рівень життя, бідність.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Механізм розподілу доходів

 • Форми заробітної плати

 • Прожитковий мінімум

 • Система соціального захисту

 • Роль держави в забезпеченні соціального захисту

Змістовий модуль 2 Семінарське заняття 10

Тема 11. Держава, та її економічні функції

 1. Необхідність і суть державного регулювання в ринковій економіці.

 2. Економічні функції держави. Межі державного регулювання.

 3. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.

 4. Фінанси в системі економічних відносин. Фінансова система і фінансове регулювання.

 5. Сутність і структура державного бюджету.

 6. Державні доходи. Податкова система і податкове регулювання. Крива Лаффера.

 7. Бюджетно-податкова система як інструмент економічної політики держави.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: державне регулювання економіки, фінансова система, державний бюджет, податки, крива Лаффера.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Економічні функції держави

 • Форми державного регулювання економіки

 • Структура фінансової системи

 • Функції податків

Семінарське заняття 11

Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 1. Суть світового господарства, етапи його розвитку. Сучасна організаційно-економічна структура світового господарства. Закономірності розвитку світового господарства.

 2. Форми міжнародних економічних відносин.

 3. Економічна інтеграція. Її суть та стадії.

 4. ТНК в системі міжнародних економічних зв’язків.

 5. Міжнародний поділ праці та його основні форми. Міжнародна торгівля.

 6. Міжнародний рух капіталу. Причини, форми вивозу капіталу.

 7. Світові валютно-кредитні відносини.

 8. Міжнародна міграція робочої сили.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: світове господарство, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна торгівля, міжнародний поділ праці, міжнародний рух капіталів, вивіз капіталу, МВФ, валютна система, валютні ринки

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Форми міжнародних економічних відносин

 • Роль ТНК у світовому господарстві

 • Форми вивозу капіталу

 • Міжнародна міграція робочої сили

Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем

 1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.

 2. Паливно-енергетична та сировинна проблеми.

 3. Екологічна криза та форми її прояву.

 4. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення.

 5. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: глобальні проблеми, екологічна криза, паливно-енергетична криза, демографічні проблеми.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Сучасні глобальні проблеми

 • Форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем

Розділ 2. Макроекономіка

Семінарське заняття 12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]