Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Тема 19

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Д.Базилевич, Л.О.Баластрик. Ви. 2-ге, доп. – К.: Атіка, 2006. – 368 с.

 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / [В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик] За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с. (Класичний університетський підручник), С.281-328, С.345-365.

 3. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник)

 4. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Я. Базілінська. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 442 с.

 5. Білецька Л. В., Економічна теорія: політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] Л.В.Білецька, О.В.Білецький., В.І.Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 6. Гавриш В.П. Макроекономіка. Основні моделі та залежності : Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Гавриш. –Хмельницький: ХДУ, 2003. – 237 с., С.59-70, С.84-100, С.121-135.

 7. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік.‑ К.: Центр учбової літератури, 2010. – 672 с.

 8. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. ‑ Київ.: «Знання», 2006. ‑ 481 с.

 9. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 1 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

 10. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 2 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 11. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 3 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. ‑ 952 с.

 12. Економічна теорія: політична економія. Підручник [для студ. вищ. навч. закл.]/ за заг.ред. С.І. Юрія. ‑ К.: «Кондор», 2009. ‑ 604 с.

 13. Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.]/ П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін.‑ Київ.: «Вища школа», 2005. ‑ 325 с.

 14. Корсікова Н.М. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.М. Корсікова.‑ Львів: «Магнолія-2006», 2010 – 240с.

 15. Круш П.В. Макроекономіка: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / П.В.Круш, С.О.Тульчинська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

 16. Кулішов В.В. Макроекономіка: Основи теорії і практикум: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Кулішов.‑Львів: «Магнолія Плюс», 2005 – 256 с.

 17. Панчишин Степан. Макроекономіка: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Степан Панчишин. – К.: Либідь, 2001. – 616 с., С.182-202.

 18. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А.Г. Савченко. – 2-ге вид. без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 448 с.

Тема 20

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Д.Базилевич, Л.О.Баластрик. Ви. 2-ге, доп. – К.: Атіка, 2006. – 368 с.

 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / [В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик] За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с. (Класичний університетський підручник), С.689-743.

 3. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; 4-е вид., перероб. і доп.– К.: Знання, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник)

 4. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Я. Базілінська. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 442 с.

 5. Білецька Л. В., Економічна теорія: політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] Л.В.Білецька, О.В.Білецький., В.І.Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 6. Гавриш В.П. Макроекономіка. Основні моделі та залежності : Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Гавриш. –Хмельницький: ХДУ, 2003. – 237 с., С.135-158.

 7. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік.‑ К.: Центр учбової літератури, 2010. – 672 с.

 8. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. ‑ Київ.: «Знання», 2006. ‑ 481 с.

 9. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 1 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

 10. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 2 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 11. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 3 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. ‑ 952 с.

 12. Економічна теорія: політична економія. Підручник [для студ. вищ. навч. закл.]/ За заг.ред. С.І. Юрія. ‑ К.: «Кондор», 2009. ‑ 604 с., р.19.

 13. Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.]/ П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. ‑ Київ.: «Вища школа», 2005. – 325 с., р.16.

 14. Корсікова Н.М. Макроекономіка: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.М. Корсікова.‑ Львів: «Магнолія-2006», 2010. – 240 с.

 15. Круш П.В. Макроекономіка: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / П.В.Круш, С.О.Тульчинська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

 16. Кулішов В.В. Макроекономіка: Основи теорії і практикум: Навч.посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Кулішов.‑Львів: «Магнолія Плюс», 2005. – 256 с.

 17. Панчишин Степан. Макроекономіка: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Степан Панчишин. – К.: Либідь, 2001. – 616 с., С.402-434.

 18. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А.Г. Савченко. – 2-ге вид. без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 448 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]