Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Розділ 2. Макроекономіка

 1. Система національних рахунків це:

а) створення, розподіл і перерозподіл національного доходу;

б) система показників та понять, що виражають зв’язки між процесами і явищами в макроекономіці;

в) економічні операції економічних агентів;

г) класифікація основних елементів макроекономіки.

 1. Логіка методу національного рахівництва полягає:

а) в розгляді процесу суспільного відтворення як сукупності двосторонніх оперцій економічних агентів;

б) у відображенні кожної операції в вартісному виразі як доходи і витрати;

в) у використанні методів подвійного запису операцій;

всі відповіді правильні

 1. Економічні агенти – це:

а) виробники, покупці та продавці;

б) учасники ринкових операцій;

в) підприємці, що ведуть виробництво та продаж на ринку;

г) суб’єкти економічних операцій, що виконують економічні акти та приймають господарські рішення.

 1. До національних доходів належать:

а) всі види винагород, які отримують власники факторів виробництва в результаті їх участі в виробництві і розподілі національного доходу;

б) зарплата, рента, дивіденди, амортизація;

в) непрямі податки, рента, зарплата;

г) винагороди за працю, премії, дотації та субсидії

 1. Національні витрати – це:

а) споживчі витрати домогосподарств та інвестиції;

б) державні витрати та інвестиції;

в) валові приватні інвестиції та чистий експорт;

г) затрачені доходи, які потрібні для створення кінцевих товарів та послуг;

д) витрати приватних підприємств та держбюджету на розвиток виробництва

 1. ВНП за методом витрат – це:

а) С + R + G + E;

б) C + I + Д + NX;

в) C + I + G + NX;

г) C + S + G + E;

 1. ВНП за методом доходів – це:

а) W+R+F+A+C;

б) W+P+R+A-B

в) W+P+R+NX+G

г) W+P+R+i+А

 1. ВВП – це:

а) ВНП+РФД-А;

б) ВНП-РФД+НП;

в) ВНП+/- РФД;

г) ВНП+/- ЧНП;

д) ВНП+РФД-ЧНП

 1. ЧНП – це:

а) ВНП-ВВП;

б) ВНП-А;

в) ВНП-ЧНП;

г) ВНП-НД

 1. Національні податки – це:

а) акцизи та мита;

б) надбавки до цін харчових товарів;

в) надбавки до цін алкогольних виробів;

г) мита та продуктовий податок;

д) податок з обороту та акцизи

 1. Структуру природного безробіття складають:

а) вимушене, технологічне, молодіжне;

б) фрикційне, інституціональне, структурне;

в) технологічне, структурне, сезонне;

г) фрикційне, технологічне, інституціональне.

 1. Структуру вимушеного безробіття складають:

а) технологічне, циклічне, сезонне, молодіжне;

б) регіональне, структурне, приховане;

в) технологічне, циклічне, регіональне, приховане;

г) циклічне, приховане, фрикційне, структурне

 1. Зміст закону Оукена розкриває формула:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

 1. В ринковій економіці критеріями соціальної справедливості є (вибрати правильні відповіді):

а) створення рівних можливостей;

б) правова рівність;

в) національна рівність;

г) расова рівність;

д) рівність умов пошуку роботи;

е) державний захист непрацездатних;

є) допомога інвалідам.

 1. Головною ланкою соціальної політики є:

а) політика пенсій;

б) політика оплати праці;

в) політика формування доходів;

г) політика допомоги непрацездатним;

д) політика пільг та субсидій.

 1. Оцінку соціального стану населення дають за показниками (вибрати правильне):

а)індекс вартості життя;

б) індекс номінальної зарплати;

в) індекс цін виробника;

г) індекс реальної зарплати;

д) індекс споживчих цін.

 1. Зв’язок безробіття та інфляції показує:

а) крива Лоренца;

б) крива Філіпса;

в) крива Лафера;

г) крива Хікса.

 1. Крива Філіпса пов’язує величини:

а) зниження цін, зростання зарплати, зростання безробіття;

б) зростання цін, зниження зарплати, зниження безробіття;

в) зниження цін, зниження зарплати, зростання безробіття;

г) зростання цін, зростання зарплати, зниження безробіття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]