Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Розділ 3. Мікроекономіка

Тема 26: Корисність економічного блага. Економічний вибір

 1. Ординалістська теорія поведінки споживача.

 2. Кординалістська теорія поведінки споживача.

 3. Перший та другий закони Госсена.

 4. Еквімаржинальний принцип.

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає зв'язок попиту і корисності блага?

2. Розкрийте зміст умов рівноваги споживача.

3. Розкрийте економічний зміст кривих байдужості.

4. Розкрийте зміст бюджетної лінії.

Тема 27: Аналіз поведінки споживача

 1. Ефект доходу та ефект заміщення.

 2. Рівняння Слуцького.

 3. Ефект доходу та ефект заміщення за Слуцьким та за Хіксом.

 4. Компенсуючи та еквівалентні зміни доходів. Індекси реального доходу.

 5. Прийняття рішень споживачем у ризикових ситуаціях.

 6. Роль інформації при здійсненні споживчого вибору.

 7. Прийняття рішень споживачем у ризикових ситуаціях. Схильність та несхильність споживача до ризику.

Питання для самоконтролю

    1. В чому відмінність кривої "доход-споживання" від кривої "ціна-споживання"'?

 1. Чим відрізняється товар Гіффена від звичайного товару?

 2. В чому відмінність між взаємозамінюваністю та взаємодоповнюваністю товарів?

Тема 28: Попит та пропозиція

 1. Концепції формування ціни рівноваги за Л.Вальрасом та за А.Маршаллом.

 2. Моделі відсутності ринку.

 3. Порівняльна статика ринку.

 4. Державне регулювання ринкового ціноутворення через акцизи, мита, квоти, дотації, фіксовані ціни.

 5. Надлишок споживача, витрати та надлишок виробника.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть відмінність ефекту доходу та ефекту заміщення.

2. В чому відмінність формування ціни рівноваги за Вальрасом і за Маршаллом?

3. За яких умов виникає відсутність ринку?

4. Як ви розумієте стійкість рівноваги?

5. Як податкова політика впливає на ціну рівноваги?

6. Як ви розумієте надлишок виробництва і надлишок споживача?

Тема 29: Теорія еластичності

  1. Еластичність попиту: точкова, дугова, перехресна, за доходами.

  2. Цінова еластичність пропозиції.

  3. Використання коефіцієнтів еластичності попиту та пропозиції у визначенні часток продавця та покупця в загальній сумі сплачених податків.

Питання для самоконтролю

1. Прокоментуйте числові значення коефіцієнта еластичності попиту по ціні.

2. Прокоментуйте числові значення коефіцієнта еластичності пропозиції по ціні.

3. Поясніть числові значення коефіцієнта еластичності за доходамих.

4. Чому виграш споживача скорочується після оподаткування?

5. Поясніть графічно зміст виграшу споживача.

Тема 30: Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми

 1. Поєднання факторів виробництва. Технології.

 2. Вплив НТП на сукупний продукт.

 3. Конфігурація ізоквант.

 4. Виробнича функція та НТП.

 5. Правило найменших витрат та правило максимізації прибутку.

 6. Взаємозаміщення факторів виробництва. Зона технічного заміщення. Гранична норма технічного заміщення.

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає економічний зміст виробничої функції?

2. Розкрийте економічний зміст ізокванти.

3. Чим відрізняється бюджетна лінія від ізокванти і що у них спільного?

4. Розкрийте економічний зміст ізокости.

5. Що спільного у бюджетної лінії та ізокости?

6. Порівняйте криві "шляхи розвитку" і "доход-споживання"', що в них спільного?

7. Розкрийте зміст зростаючої, спадної і постійної економії від масштабу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]