Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: Економічне зростання. Економічний розвиток. Типи економічного зростання. Показники економічного зростання. Ресурси економічного зростання. Фактори економічного зростання. Джерела економічного зростання. «Залишок Солоу». Тенденції економічного зростання. Інноваційний тип економічного розвитку. Нова якість економічного зростання. Неокейнсіанські моделі економічного зростання. Модель Є.Домара. Модель Р.Харрода. Неокласичні моделі економічного зростання. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Ізокванти. Модель Р.Солоу. Стаціонарний стан економіки. «Золоте» правило нагромадження. Вплив народонаселення в моделі Р.Солоу. Вплив НТП в моделі Солоу. Економічне зростання в розвинутих країнах. Економічне зростання в країнах, що розвиваються. «Закляте коло бідності». Особливості економічного зростання в Україні та в інших постіндустріальних країнах. Державне регулювання економічного зростання.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Джерела зростання економіки України

 • Роль НТП в економічному зростанні

 • Показники рівня економічного розвитку

Семінарське заняття 21

Тема 23. Інфляція та антиінфляційна політика

 1. Макроекономічний аналіз інфляції:

а) суть, причини, види;

б) індексний аналіз інфляції;

в) темпи інфляції.

 1. Форми відкритої інфляції:

а) інфляція попиту;

б) інфляція витрат;

в) виникнення інфляційного та дефляційного розриву.

 1. Використання кривої Філіпса для аналізу інфляційних процесів:

а) теорія прискорення інфляції;

б) очікуваний темп інфляції в концепції монетаристів;

в) стагфляція;

 1. Соціально-економічні наслідки інфляції:

а) перерозподіл доходів;

б) інфляційний податок та сеньйораж;

в) ефект Танзі-Олівера;

г) крива Лаффера для інфляційного податку;

д) вимірювання суспільних втрат від інфляції за законом Оукена;

е) зв'язок дефіциту держбюджету та інфляції;

ж) індекс злиденності;

з) інфляція та ставки проценту. Ефект Фішера.

 1. Антиінфляційна політика держави:

а) політика доходів;

б) податкове регулювання;

в) обмеження грошової маси в обігу;

г) вплив на грошову масу:

д) політика градуалізму;

ж) політика золотого індика;

з) політика "stop-go".

 1. Особливості інфляційного процесу в економіці України.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: Інфляція. Дефляція. Помірна, галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Індексний аналіз інфляції. Індекс Пааше. Річний індекс інфляції. Середньорічний індекс інфляції. Тема зростання та приросту інфляції. Правило «величини 70». Темп інфляції. Форми відкритої інфляції. Інфляція попиту. Інфляція витрат (пропозиції). Інфляційна спіраль попиту. Інфляційна спіраль витрат. Стагфляція. Слампфляція. Конфлікт цілей – стримувати інфляцію чи безробіття – аналіз використання кривої Філіпса. Аналіз стагфляції кейнсіанського та неокласичною школами. Теорія адаптивних очікувань та теорія раціональних очікувань про регулювання інфляції, сеньйораж. Інфляційний податок. Ефект Танзі-Олівера. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційне регулювання. Адаптаційна політика. Антиінфляційна політика. Компромісна теорія боротьби з інфляцією. Дефляційні заходи фіскальної політики. Політика градуалізму. Політика «золотого індика». Політика індексації доходів населення. Особливості антиінфляційної політики в країнах з перехідною економікою та в Україні.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Класифікація інфляції

 • Фактори впливу на інфляцію

 • Теорії інфляції

 • Особливості антиінфляційного регулювання в Україні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]