Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Тема 18: Класична модель макроекономічної рівноваги

 1. Суть макроекономічної рівноваги.

 2. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної України.

 3. Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Суть часткової та загальної рівноваги. Рівновага-нерівновага.

 4. Праця, як головний ресурс класичної макромоделі. Взаємозв’язок рівноваги ринку праці з виробничою функцією.

 5. Ринок грошей та його рівновага за класичною моделлю.

 6. инок товарів та його рівновага за класичною моделлю.

 7. Ринок заощаджень.

 8. Класична модель макрорівноваги.

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть суть рівноваги на макрорівні.

 2. Що таке часткова рівновага?

 3. В чому полягає суть загальної рівноваги?

 4. Як ви розумієте стан нерівноваги в економіці?

 5. Які зв’язки визначає класична модель макрорівноваги?

 6. Які умови визначають загальну рівновагу національного ринку?

 7. Поясніть суть збалансованості на макрорівні?

Тема 19: Рівновага національного ринку у моделі is-lm

  1. Закрита економіка.

  2. Інфляційні та дефляційні розриви.

  3. Ліквідна пастка.

  4. Реальна та номінальна заробітна плата.

  5. Застосування моделі IS-LM для аналізу економіки України.

  6. Ринок робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили.

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть суть рівноваги на макрорівні.

 2. Як ви розумієте стан нерівноваги в економіці?

 3. Які умови визначають загальну рівновагу національного ринку?

 4. Поясніть суть збалансованості на макрорівні?

 5. Як взаємопов'язані сукупний попит і сукупні витрати?

 6. У чому полягають особливості моделі "витрати-випуск"?

 7. Які особливості моделі "вилучення-ін'єкції"?

 8. Пояснити роль товарних запасів у моделі «витрати-випуск»

Тема 20: Фіскальна політика держави

 1. Бюджетно-податкова політика в дії.

 2. Фіскальна політика

 3. Державні видатки та їх структура.

 4. Виплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягають обмеження ринку та головні економічні функції держави?

 2. Що таке державне регулювання економіки?

 3. Розкрийте зміст кейнсіанського механізму державного регулювання економіки.

 4. Поясніть, яким чином, згідно з монетариською теорією, гроші відіграють вирішальну роль в регулюванні економіки.

 5. Поясніть за допомогою графіка, як впливає на рівноважний ВВП збільшення державних закупок.

 6. Покажіть на графіку наслідки впливу на рівноважний ВВП дискреційного зниження автономних чистих податків.

 7. Чому автоматичні чисті податки називають вмонтованими стабілізаторами?

 8. Яким чином змінюється рівноважний ВВП, якщо спиратися на фіскальну політику, спрямовану на пропозицію?

 9. У чому суть кривої Лаффера?

 10. Чому в основі сучасної фіскальної політики лежить концепція функціональних фінансів?

Тема 21: Монетарна політика

 1. Небанківські фінансові і кредитні установи як суб’єкти грошово-кредитної системи.

 2. Теорія Баумоля – Тобіна.

 3. Інвестиційна пастка та пастка ліквідності.

 4. Роль НБУ у здійсненні грошово-кредитної політики.

 5. Рівень монетизації ВВП.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]