Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Тема 15. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

 1. Економічний кругообіг у простій економічній системі.

 2. Система національних рахунків як нормативна база макроекономіки.

 3. Основні макроекономічні показники.

 4. Обчислення реальних обсягів. Роль цін в обчисленні макроекономічних показників.

 5. Тіньова економіка.

 6. Нові макроекономічні показники.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: національна економіка, система національних рахунків, предмет національного рахівництва, національні доходи, національні витрати, валовий національний продукт, методи обчислення ВНП, валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧНП), національний доход, особистий доход, доход у розпорядженні (післяподатковий доход), номінальний ВНП, реальний ВНП, дефлятор ВНП, індекс споживчих цін, розрив ВНП, потенційний ВНП, трансферні платежі, індекс оптових цін (виробника), індекс Фішера, суспільний добробут, чистий економічний добробут, індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Переваги та обмеження СНР

 • Динаміка ВВП в Україні

 • Чистий економічний добробут

Семінарське заняття 13

Тема 16. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

 1. Сукупний попит та фактори впливу на нього.

 2. Сукупна пропозиція та фактори впливу на неї.

 3. Рівновага АD-AS та її аналіз.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: Національний ринок (макроринок), суб’єкти макроринку, модель економічного кругообігу, сукупний попит (АD), крива АD, нецінові фактори сукупного попиту, сукупна пропозиція (АS), крива АS, відрізки кривої АS, нецінові фактори сукупної пропозиції, рівновага АD–AS, рівновага на відрізках кривої АS, вплив зміни сукупного попиту на макроекономічну рівновагу, вплив зміни сукупної пропозиції на макроекономічну рівновагу, ефект храповика, шоки попиту та пропозиції, стабілізаційна політика в моделі АD-AS, економічне зростання, інфляція та стагфляція в моделі АD–AS.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Цінові фактори впливу на сукупний попит

 • Фактори впливу на сукупну пропозицію

 • Парадокс ощадливості

Семінарське заняття 14

Тема 17. Споживання, заощадження та інвестиції

 1. Споживання та заощадження:

а) макроекономічний аналіз споживання та заощадження;

б) фактори споживання і заощадження, не пов'язані з доходом;

в) дослідження функцій споживання та заощадження в короткому та довгому періодах.

 1. Теорії споживання.

 2. Види заощаджень. Національні заощадження. Особливості споживання в Україні.

 3. Інвестиції в макроекономіці:

а) інвестиції як елемент сукупного попиту;

б) суть інвестицій, їх джерела та напрямки;

в) попит та інвестиції;

г) структура інвестицій;

д) процентна ставка і чиста прибутковість інвестицій;

е) фактори мінливості та нестабільності інвестицій;

ж) інвестиції в економіку України.

 1. Мультиплікатор як макроекономічний інструмент:

а) суть мультиплікаційного ефекту;

б) вплив інвестиційних змін на рівноважний ВНП в моделях „витрати-випуск” та „вилучення-інвестиції”;

в) мультиплікатор інвестицій;

г) вплив зміни сукупних витрат на номінальний та реальний ВНП.

 1. Мультиплікатор в моделі AD-AS.

 2. Парадокс ощадливості. Похідні інвестиції.

 3. Ефект акселератора. Взаємодія акселератора та мультиплікатора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]