Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Тема 31: Витрати виробництва

 1. Прибуток як мотив діяльності фірми.

 2. Криві LRTC, LRMC.

 3. Мінімально ефективний розмір фірми.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється бухгалтерський, економічний і нормальний прибуток?

2. Розкрийте відмінність загального, середнього і граничного доходу.

3. Поясніть відмінність постійних і змінних витрат.

4. Як пов'язані граничні витрати і граничний доход?

5. Порівняйте криві SATC і LATC.

6. Які ви знаєте типи кривих LATC?

Тема 32: Ринок досконалої конкуренції

 1. Проблема невизначеності і ймовірності у ринковому механізмі. Невизначеність і ризик.

 2. Пропозиція галузі.

 3. Рівновага фірми в довгому періоді.

 4. Рівновага галузі в довгому періоді.

 5. Ефективність досконалої конкуренції.

 6. Конкурентна стратегія фірми в довготерміновому періоді.

Питання для самоконтролю

1. Які процеси впливають на ринкову ситуацію в умовах досконалої конкуренції?

2. Поясніть зміст рівності MR = AR = Р для досконало конкурентної фірми.

3. Розкрийте зміст порівняння TR і ТС.

4. Розкрийте зміст порівняння MR і МС.

5. Поясніть максимізацію прибутку на основі TR і ТС та MR і МС.

6. Поясніть мінімізацію збитків на основі порівняння TR і ТС та MR i MC

7. Поясніть закриття фірми на основі порівняння TR і ТС та MR і МС

8. Розкрийте зміст рівноваги фірми в короткому періоді і за графіком рівноваги поясніть умови: МС > MR; МС < MR; МС = MR; MR = AR = Р = МС; Яка роль середніх витрат AVC у визначенні рівноваги конкурентної фірми?

9. Які ви знаєте варіанти становища конкурентної фірми на ринку. Поясніть поняття "Гранична фірма", "Нульовий прибуток", "Квазірента".

10. Поясніть графічно рівновагу граничної фірми (АVС > Р).

11. Поясніть графічно рівновагу дограничної фірми з нормальним прибутком (АТС>Р).

12. Поясніть графічно рівновагу позаграничної, фірми (AVC > P, ATC > P).

13. Поясніть графічно рівновагу дограничної фірми із зверхприбутком (Р > АТС, Р > AVC).

14. Розкрийте відмінності рівноваги фірми у довгостроковому періоді від рівноваги фірми у короткому періоді.

Тема 33: Монопольний ринок

 1. Показники монопольної влади.

 2. Монополія і повна конкуренція; порівняльний аналіз.

 3. Принципи ціноутворення в умовах монополії.

 4. Антимонопольне законодавство.

 5. Монопсонія.

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть, чим відрізняється монопольна фірма від конкурентної.

 2. Поясніть графічно визначення ціни і граничного доходу в умовах чистої монополії.

 3. Поясніть графічно визначення ціни і обсягів виробництва в умовах монополії.

 4. Що таке “Трикутники Харберга” і яка їх роль в оцінці діяльності монополії?

 5. Співставте максимізацію прибутку монополією та конкурентною фірмою за методом TR-TC (валовий доход – валові витрати).

 6. Співставте максимізацію прибутку монополією та конкурентною фірмою за методом МRC (граничний доход – граничні витрати).

 7. Розкрийте економічний зміст індекса Лернера.

 8. Визначте умови цінової дискримінації.

Тема 34: Ринок монополістичної конкуренції

 1. Нецінова конкуренція.

 2. Витрати реалізації.

 3. Вплив реклами в умовах монополістичної конкуренції.

 4. Ефективність монополістичної конкуренції.

 5. Нецінова конкуренція.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]