Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

9. Список рекомендованих джерел Розділ 1. Економічна теорія

Тема 1.

 1. Башнянин Г.І. Політична економія: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І.Башнянин, П.Ю. Мазур, В.С.Медведєв. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. – 526 с., тема 1.

 2. Білецька Л. В., Економічна теорія: політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] Л.В.Білецька, О.В.Білецький., В.І.Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с., гл.1,2,3.

 3. Вступ до економічної теорії / [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] Видання третє, доповнене. За ред. З. Ватаманюка. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 504 с., тема 1.

 4. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. ‑ Київ.: «Знання», 2006.‑ 481 с., р.1.

 5. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 1 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

 6. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 2 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 7. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 3 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. ‑ 952 с.

 8. Економічна теорія Політекономія: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. В.Д. Базилевича. 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 615 с. (Вища освіта ХХІ столітя). – Т. 10, § 1.

 9. Економічна теорія: Політекономія. Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с. – (Вища освіта ХХІ століття), тема 1.

 10. Економічна теорія: політична економія. Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / за заг.ред. С.І. Юрія. ‑ К.: «Кондор», 2009.‑ 604 с. , р.1.

 11. Єщенко П.С. Сучасна економіка: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. ‑ Київ.: «Вища школа», 2005.‑ 325 с., р.1,2.

 12. Мочерний С.В. Економічна теорія для менеджерів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. В.Мочерний, В. М.Фомішина, О. І.Тищенко. – К.: Кондор, 2006 – 625 с., гл.1.

 13. Мочерний С.В. Політична економія: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.В.Мочерний. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с. – (Вища освіта ХХІ століття), тема 1.

 14. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.В.Ніколенко. - 3-те вид. – К.: ЦУЛ, 2003. – 540 с.

Тема 2.

 1. Башнянин Г.І. Політична економія: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І.Башнянин, П.Ю. Мазур, В.С.Медведьов. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. – 526 с.

 2. Білецька Л. В., Економічна теорія: політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] Л.В.Білецька, О.В.Білецький., В.І.Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с., гл.4.

 3. Вступ до економічної теорії / [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] Видання третє, доповнене. За ред. З.Ватаманюка. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 504 с.,т.2,4.

 4. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. ‑ Київ.: «Знання», 2006.‑ 481 с., р.2.

 5. Економіка виробничого підприємництва. навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Й.М. Петрович, І.О. Будівеща та ін.]; за ред. Й.М. Петровича – 3-є вид., випр. - К.: Т-во «Знання», 2002. – 405 с. – Гл. 1, § 4.

 6. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 1 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

 7. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 2 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 8. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 3 / За ред. С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. ‑ 952 с.

 9. Економічна теорія Політекономія: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. В.Д. Базилевича. 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 615 с. (Вища освіта ХХІ століття) – Т. 10, § 1.

 10. Економічна теорія: Політекономія. Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с. – (Вища освіта ХХІ століття).,т.2,3.

 11. Економічна теорія: політична економія. Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / за заг.ред. С.І. Юрія. ‑ К.: «Кондор», 2009. – 604 с., р.2.

 12. Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. ‑ Київ.: «Вища школа», 2005.‑ 325с., р.3,4.

 13. Мочерний С.В. Економічна теорія для менеджерів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. В.Мочерний, В. М.Фомішина, О. І.Тищенко. – К.: Кондор, 2006 – 625 с., гл.3,4,5.

 14. Мочерний С.В. Політична економія: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.В.Мочерний. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 15. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.В.Ніколенко. - 3-те вид. – К.: ЦУЛ, 2003. – 540 с.

 16. Основи економічної теорії: підруч. для студ. вищ.навч.закл. / [А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін.] / За ред. А.А.Чухна. – К., Вища школа, 2001. – 606 с.

 17. Політична економія. Навч.посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В.О.Рибалкін, В.Г.Бодров та ін. ] За ред. В.О.Рибалкіна. –К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]