Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте умови виникнення та характерні риси монополістичної конкуренції.

2. Як ви розумієте успішну рекламну компанію фірми? Поясніть графічно.

3. Поясніть суть короткострокової рівноваги в умовах монополістичної конкуренції.

4. Що такс оптимальний випуск продукції?

5. Поясніть суть довгострокової рівноваги.

Тема 35: Олігополістична структура ринку

 1. Цінові війни.

 2. Картель.

 3. Олігопсонія.

 4. Моделі олігополістичного ціноутворення.

 5. Рівновага олігополії.

 6. Ефективність олігополії.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте умови виникнення та характерні риси олігополії.

2. Поясніть відмінності кооперативної та некооперативної поведінки в умовах олігополії.

3. Розкрийте суть "Дилеми в'язня".

4. В чому полягає економічна шкідливість картеля ?

5. Порівняйте індекс Лернера та індекс Герфіндаля.

Тема 36: Похідний попит

 1. Попит на ресурси як похідний попит.

 2. Похідний попит за недосконалої конкуренції.

 3. Оптимальний обсяг ресурсів.

 4. Фактори впливу на попит на ресурс.

 5. Оптимальне співвідношення ресурсів.

 6. Пропозиція ресурсів.

Питання для самоконтролю

  1. Дайте характеристику похідного попиту.

  2. Як пов’язані ринок продукту та ринки факторів виробництва.

  3. Поясніть суть цінової еластичності попиту на ресурс виробництва.

  4. Чим характерний попит на фактори виробництва?

  5. Охарактеризуйте умову мінімізації витрат ресурсів.

  6. Визначте правило використання ресурсів фірмою.

  7. В чому особливість кривої попиту на ресурс?

Тема 37: Ринок праці

 1. Вибір між працею і відпочинком.

 2. Монопсонія на ринку праці.

 3. Особливості ринку праці в Україні.

 4. Економічна рента.

 5. Теорія людського капіталу.

 6. Роль освіти у формуванні людського капіталу.

 7. Роль профспілок на ринку праці.

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягає особливість індивідуальної пропозиції праці?

 2. Чим відрізняється монопсонія від олігопсонії на ринку праці?

 3. Поясніть зміст рівноваги на ринку праці.

 4. Розкрийте роль профспілок на ринку праці.

Тема 38: Ринок капіталу

 1. Капітал, інвестиції та між часові рішення.

 2. Пропозиція заощаджень.

 3. Інвестиційний попит фірми.

 4. Ризик інвестиційних рішень.

 5. Ринок землі в Україні.

Питання для самоконтролю

1. В чому полягають відмінності у макро- та мікропідході до аналізу інвестицій.

2. Розкрийте відмінності довгострокових і короткострокових інвестицій.

3. Розкрити суть міжчасового бюджетного обмеження.

4. Розкрити суть міжчасової рівноваги.

5. Поясніть специфіку ринку землі.

6. Порівняйте категорії "економічна рента" та "земельна рента".

Тема 39: Економічна ефективність та добробут

1. Ефективність і справедливість: суть та взаємозв'язок.

2. Ефект зворотного зв'язку ринків.

3. Компенсаційні витрати.

4. Основні типи провалів ринку.

5. Ефективність розміщення ресурсів.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте зміст загальної рівноваги.

 2. Як ви розумієте вигоди торгівлі?

 3. Які залежності розкриває крива контрактів?

 4. Поясніть суть обміну у скриньці Еджуорта.

 5. Які залежності розкриває крива споживацьких можливостей?

 6. В чому полягає суть ефективності по Парето?

 7. Поясніть ефективність виробництва за допомогою скриньки Еджуорта.

 8. Які залежності розкриває крива споживацьких можливостей?

 9. Проаналізуйте графічно ефективність випуску.

 10. За якими категоріями оцінюють добробут?

 11. Поясніть суть та ефективність конкурентної рівноваги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]