Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RP_Ekon_Teor_2012_2012-01-14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: Гроші. Функції грошей. Механізм функціонування грошового ринку. Готівкові гроші. Безготівкові гроші. Грошово-кредитний ринок. Грошова пропозиція. Попит на гроші. Рівняння Фішера. Кембріджське рівняння. Модель MD-MS. Банківська система. Механізм створення грошей. Банківські резерви. Грошова база. Депозитний мультиплікатор. Грошовий мультиплікатор. Центральний банк. Емісійна політика. Рівень монетизації. Монетарна політика центрального банку. Небанківські фінансово-кредитні установи. Грошово-кредитна політика (ГКП). Передавальний механізм ГКП. Ефективність монетарної політики. Грошово-кредитне регулювання в Україні.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Функції центрального банку

 • Політика «дорогих» та «дешевих» грошей

 • Проблеми стабілізації монетарної системи

Семінарське заняття 19

Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання

 1. Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку.

 2. Циклічність економічного розвитку, суть та причини. Типи економічних циклів.

 3. Економічний цикл та його фази. Економічна криза.

 4. Теорія “довгих хвиль” в економіці.

 5. Теорії циклічного розвитку, їх класифікація:

а) моделі економічних коливань.

б) теорія ділового циклу Дж.Кейнса.

в) монетариське трактування ділового циклу. Реальний діловий цикл.

 1. Нециклічні коливання економіки.

 2. Державне антициклічне регулювання:

а) вплив на ділову активність;

б) вплив на економічне зростання;

в) використання грошово-кредитної політики;

г) фіскальні важелі впливу на економічний цикл;

д) синхронізація економічних циклів.

 1. Особливості економічного циклу в Україні в перехідний період.

Методичні вказівки:

Ключові терміни та поняття: Циклічність. Теорії циклічного розвитку. Моделі циклічних коливань. Діловий цикл. Фази ділового циклу. Трендові тенденції в економіці. Реальний діловий цикл. Нециклічні коливання економіки. Системні кризи. Структурні кризи. Економічні кризи. Фінансові кризи. Модель Н.Калдора. модель Крафта-Вайзе. Модель Гудвіна. Державне антициклічне регулювання.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • Теорії циклічних коливань

 • Особливості економічного циклу в Україні

Семінарське заняття 20

Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання

 1. Суть економічного зростання: типи, ресурси, темпи.

 2. Фактори економічного зростання. "Залишок Солоу". Графічний аналіз економічного зростання.

 3. Сучасні тенденції в економічному зростанні. Проблема переходу до інноваційного типу економічного розвитку.

 4. Моделі економічного зростання.

а) неокейнсіанські моделі:

- модель Є.Домара;

- модель Р.Харрода;

б) неокласичні моделі:

- виробнича функція Кобба-Дугласа;

- модель Р.Солоу: аналіз впливу заощаджень, чисельності населення та НТП на економічне зростання. "Золоте" правило Солоу.

 1. Теорія розвитку. Економічне зростання та економічний розвиток. Проблеми економічного зростання в різних групах країн. Закляте «коло бідності».

 2. Особливості економічного зростання в Україні.

 3. Державне регулювання економічного зростання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]