Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
usi_pitannya.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
294.37 Кб
Скачать

27.Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють:

- вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів з охорони праці здійснюється Генеральними прокурором України й підлеглими йому прокурорами.

- Державний комітет України з нагляду за охороною праці;

- Державний комітет з ядерної і радіаційної безпеки;

- органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;

- органи й установи санітарно-епідемічної служби Міністерства охорони здоров'я України;

Органи Державного нагляду за охороною праці не залежать від яких би то не було господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій, Рад народних депутатів і діють відповідно до положень, затверджуваних Кабінетом Міністрів України.

28. Контроль стану умов праці. Методика контролю стану умов праці

Служба охорони праці відповідно до покладених на неї обов'язків постійно контролює дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, й під час проведення адміністративно-громадського контролю у складі відповідної комісії.

Мета контролю — оцінка відповідності стану охорони праці структурного підрозділу вимогам нормативно- правових актів з охорони праці та підготовка управлінських рішень, спрямованих на створення здорових та безпечних умов праці.

Контроль (перевірка) повинен проводитись у присутності керівника структурного підрозділу, а підчаc перевірки об'єктів, машин, механізмів, устаткуванні підвищеної небезпеки — й у присутності інженерно-технічного працівника, який відповідає за їх технічний стан.

Перед відвіданням того чи іншого структурного підрозділу необхідно: визначити перелік нормативно-правих актів, дотримання яких повинно бути забезпечено в цьому підрозділі; з'ясувати у травмпункті кількість звернень працівників цього структурного підрозділу за медичною допомогою у зв'язку з нещасним випадком та провести їх аналіз за професіями і за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я; перевірити за протоколами дотримання строків про ведення перевірки знань з питань охорони праці; визначити робочі місця, на яких перевищуються гранично допустимі рівні шкідливих виробничих факторів; зробити вибірку за кількістю працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам та перевірити своєчасність їх проведення; у службі головного енергетика перевірити наявності протоколів вимірювання заземлення, опору ізоляції та петлі фаза-нуль, тощо; у службі головного механіка перевірити дотриманні термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів; ознайомитись з паспортом на будівлю.

У зв'язку зі значною кількістю різних технологічних процесів вимоги безпеки регламентуються значною кількістю правил, тому викласти всі ці вимоги безпеки складно.

Під час перевірки виробничих підрозділів у кожному конкретному випадку необхідно керуватись нормативно-правовими актами, що діють у відповідній галузі. Під час оформлення результатів перевірки і складання припису інженер з охорони праці повинен викласти виявлені порушення з посиланням на конкретний пункт порушених правил. Тільки в такому разі його вимоги не будуть викликати негативної реакції керівництва структурного підрозділу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]