Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
usi_pitannya.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
294.37 Кб
Скачать

25. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці

Порядок організації державного нагляду за охороною праці затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.03.2004 р. № 92 згідно якому проведення нагляду на кожному підприємстві встановлюється залежно від стану умов і безпеки праці, рівня аварійності і травматизму, дотримання вимог по охороні надр. Планові перевірки встановлюються структурним підрозділом з урахуванням специфічних особливостей, стану охорони праці і промислової безпеки на конкретних підприємствах, об'єктах.

Позапланові перевірки проводяться за наказом територіального управління або Держнаглядохоронпраці у випадку: збільшення випадків виробничого травматизму; допущення аварій або смертельного нещасного випадку; невиконання працедавцем вимог раніше виданого розпорядження; ненадходження інформації про усунення недоліків, вказаних в розпорядженні.

Перед початком перевірки посадовець Держнаглядохоронпраці повинен ознайомитися з: технічною і технологічною документацією підприємства (об'єкту); матеріалами перевірок з питань безпеки праці, проведених фахівцями і керівниками структурних підрозділів, у тому числі службами охорони праці і технічного нагляду підприємства (об'єкту); станом виконання заходів по створенню безпечних умов праці, які були розроблені і затверджені за наслідками попередніх перевірок підприємства (об'єкту) і з урахуванням висновків комісій по розслідуванню нещасних випадків і аварій. Перевірка проводиться у присутності працедавця або уповноваженої їм особи.

комплексна перевірка - це всебічна і детальна перевірка безпеки праці, функціонування системи управління охороною праці, технічного стану експлуатованого устаткування, безпечного ведення робіт на підприємствах (об'єктах), установах, організаціях.

Тривалість до 10 робочих днів, або продовжений до 15 робочих днів за наявності на об'єкті специфічних особливостей виробництва підвищеної небезпеки: при значній кількості технологічних процесів, робочих місць з важкими і шкідливими умовами праці;при складності устаткування, що використовується, машин, механізмів, різновидів сировини, енергоносіїв, що використовується.

Письмове повідомлення про проведення планової комплексної перевірки (планової цільової перевірки, комісією, що проводиться) направляється працедавцю за 30 робочих днів до її початку перевірки. Рішення про проведення приймається відповідним територіальним органом Держнаглядохоронпраці.

26. Питання перевірки стану охорони праці на робочих місцях

Які питання виникають під час перевірки стану охорони праці?Залежить від специфіки і роду діяльності об’єкта перевірки: наприклад питання під час перевірки в сфері харчування буде відрізнятись від підприємств сфери послуг,

1.Наявність інструкцій з охорони праці на всіх робочих місцях.

2.Наявність і заповнення журналу реєстрації інструктажу працівників з охорони праці на робочому місці.

3.Наявність й укомплектованість медаптечки.

4. Наявність і справність стандартних світильників.

5. Наявність і справність вентиляції.

6. Наявність заземлення електроприладів, справність пристроїв, що відключають.

7. Наличие діелектричних гумових килимків на підлозі біля електроприладів й електроустаткування.

8. Наявність маркування номінальної напруги на всіх електророзетках і пристроях, що відключають.

9. Дотримання санітарно-гігієнічних норм.

10. Своєчасність проходження працівниками обов'язкових профілактичних медичних обстежень.

11. Наявність і стан спецодягу й спецвзуття.

12. Дотримання строків зберігання й реалізації особливо продуктів, які швидко псуються(якщо пов’язано з громадським харчуванням)

13. Наявність і справність первинних засобів пожежогасіння.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]