Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ustatkuvannya_-_op_konspek_-_2013.doc
Скачиваний:
1377
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
4.61 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра інженерно-технічних дисциплін

УСТАТКУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ

Опорний конспект лекцій

Київ 2013

ЗМІСТ

Тема 1. Механічне устаткування ..3

Тема 2. Теплове устаткування .26

Тема 3. Холодильне устаткування .43

Тема 4. Торговельне устаткування .51

Тема 5. Системи автоматизації закладів ресторанного господарства……......................94

Тема 6. Нейтральне (немеханічне) устаткування. Підбір і комплектація устаткуванням закладів ресторанного господарства…………………………………………….102

Список рекомендованих джерел………………………………………………………….109

Тема 1. Механічне устаткування

План

1.1. Загальні відомості про механічне устаткування.

1.2. Загальні правила експлуатації машин

1.3.Універсальні кухонні машини і сортувально-калібрувальне устаткування.

1.4. Мийне та очищувальне устаткування.

1.5. Подрібнювальне і різальне устаткування.

1.6. Місильно-перемішувальне, дозувально-формувальне і пре­су­вальне устаткування.

1.1. Загальні відомості про механічне устаткування

Механічне устаткування – технологічні машини, що призначені для проведення механічних (подрібнення, змішування, пресування, сортування) і гідромеханічних (перемішування, емульгування, збивання, миття) процесів обробки сировини і матеріалів. Продукти при цьому не змінюють своїх властивостей, а можуть змінювати лише форму, розміри та інші параметри, які можна змінити механічним шляхом.

Складові частини технологічних машин

Основні механізми

Джерело руху

призначене для приведення у дію робочих органів виконавчого механізму. Вико­рис­товують здебільшого асинхронні електро­двигуни однофазного чи трифазного змін­ного струму, рідше двигуни постійного струму

Передаваль­ний механізм (передача)

призначені для передачі руху до робочих органів виконавчих механізмів, зміни швидкості і напрямку обертання, а також для перетворення одного виду руху в інший. Основні види передач: зубчасті – циліндричні, конічні, черв’ячні; пасові – плоскопасові, клинопасові та круглопасові; ланцюгові – втулково-роликові, зубчасті; фрикційні – циліндричні, конічні

Виконавчий механізм

виконує безпосередньо той процес, для якого призначена машина. Виконавчий механізм складається з робочої камери, робочих органів, пристроїв для подачі продукту в камеру і видалення з неї, а також пристрою для переміщення продукту вздовж камери

Допоміжні механізми

Управління

Регулювання

Захисту і блокування

Класифікація механічного устаткування

1. За функціональним призначенням:

 • сортувально-калібрувальне;

 • … ;

 • … ;

 • подріблювальне;

 • різальне;

 • місильно-перемішувальне;

 • дозувально-формувальне;

 • … ;

2. За структурою робочого циклу:

 • … дії;

 • … дії

3. За ступенем автоматизації:

 • неавтоматичне;

 • напівавтоматичне;

 • автоматичне

4. За виконуваними операціями:

 • … ;

 • … ;

5. За видом і властивостями оброблюваних продуктів

 • машини для обробки овочів;

 • машини для обробки м’яса і риби;

 • машини для обробки борошна, тіста і кремів;

 • машини для нарізання хліба і гастрономічних товарів;

 • універсальні кухонні машини загального та спеціалізованого призначення.

Продуктивністьце здатність технологічної машини виробляти певну кількість продукції за одиницю часу. Кількість виробленої машиною продукції, залежно від її стану, можна вимірювати в одиницях маси (кг), об’єму (м3) чи штуках (шт.).

Теоретична продуктивність

Технічна (дійсна ) продуктивністьце …

Експлуатаційна продуктивністьпоказник, що харак­те­ризує машину в умовах експлуатації на конкретному виробництві з урахуванням усіх витрат робочого часу.

Для практики важливе значення має теоретична і технічна продуктивність.

Визначення показників роботи машини

1. Теоретична продуктивністьдля машин періодичної дії:

, (1)

де Q– теоретична продуктивність машини, кг/год;

m– маса продукції, що випускається за один робочий цикл, кг;

Тц– тривалість робочого циклу, с

Робочий цикл – це проміжок часу між двома послідовними моментами видачі машиною готової продукції

Тц=tз+tобр+tв, (2)

де tз– тривалість завантажування продукту у робочу камеру, с;

tобр– тривалість обробки, с;

tв– тривалість вивантаження обробленого продукту, с.

Коефіцієнт використання (завантаження) машини:

, (3)

де Квкоефіцієнт використання (завантаженості) машини;

Q– продуктивність машини, кг/год;

М– кількість сировини, що необхідно переробити за зміну, кг;

Тзм.– … , год.

Низький коефіцієнт використання устаткування призводить до збільшення термінів його окупності, зростання операційних витрат виробництва та обігу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]