Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
usi_pitannya.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
294.37 Кб
Скачать

29. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці Повтор 25!

30. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях

На підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване устаткування, сировина і матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на здоров'я майбутніх поколінь як в даний час, так і в майбутньому, проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Основна мета атестації полягає в регулюванні стосунків між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у сфері реалізації їх прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, в терміни, передбачені колективним договором, але не рідше за один раз в п'ять років.

Відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

Атестація робочих місць передбачає:

  • встановлення чинників і причин виникнення несприятливих умов праці;

  • санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

  • комплексну оцінку чинників виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам і правилам;

  • встановлення міри шкідливості і небезпеки праці і його характеру по Гігієнічній класифікації;

  • обгрунтування віднесення робочого місця до категорії з шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

  • визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах;

  • складання переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

  • аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, направлених на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться в Карту умов праці, форма якої затверджена Міністерством праці і соціальної політики і Міністерством охорони здоров'я України.

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після узгодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству і зберігається протягом 50 років. Виписка з наказу додається до трудової книжки працівника, професія (посада) якого внесена до затвердженого переліку.

Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій коштом підприємства, обгрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.( Список 1,2 ), які після попереднього розгляду органами Державної експертизи умов праці представляються в Міністерство праці і соціальної політики. Міністерство готує і подає пропозиції в Кабінет Міністрів України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]