Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
unix_lab.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
402.94 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

Жуковецька С.Л.

Сіренко О.І.

Операційна система UNIX

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

для студентів спеціальностей

091501 “Компьютерні системи та мережі”

4 Курс, 1 семестр

Одеса 2008

Розроблено кафедрою інформаційних систем і мереж відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів напряму підготовки 0915 “Комп’ютерна інженерія ”.

Розробники: ст.викладач Жуковецька Світлана Леонідівна,

асистент Сіренко Олександр Іванович.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем і мереж

“___” _________________ 2008 р. Протокол № ___

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Князєва Н.О.

Схвалено методичною комісією напряму підготовки 0915 “Комп’ютерна інженерія” науково-методичної ради академії

“____” ___________________ 2008 р. Протокол № ____

Голова методичної комісії Богач О.М.

Зміст

 1. Вступ………………………………………………………………...……4

 2. Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт…………..……..4

 3. Лаб.робота №1. «Дослiдження файлової системи»…………..….......5

 4. Лаб.робота №2. «Керування повноваженнями на файли та

каталоги»…....................................................................................................11

 1. Лаб.робота №3. «Архівація та пошук файлів. Використання

зовнішніх носіїв»……………………………….........................................18

 1. Лаб.робота №4. «Програмування на мові bash. Файли

ініціалізації»……………………………………………………………..27

 1. Лаб.робота №5. «Керування завданнями».............................................34

 2. Лаб.робота №6. «Програмування в bash. Основні прийоми

написання команд»........................................................................................45

 1. Лаб.робота №7. «Програмування в bash. Використання

фільтрів».........................................................................................................52

 1. Лаб.робота №8. «Мережеві засоби UNIX»…………………...............57

 2. Література……………………………………………………………….69

Вступ

Все більшого застосування набуває вільно поширювана ОС Linux. Вивчення курсу "Операційна система UNIX" закладає успішне засвоєння подальших дісціплін.

Завдання на підготовку до практичних робіт викладач надає заздалегідь. Студенти повинні усвідомити сутність лабораторної роботи, повторити необхідний теоретичний матеріал і записати у робочий зошит основні команди та дії, необхідні для якісного виконання робіт.

Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт

Обладнання

Для виконання лабораторних робіт Вам потрібен комп'ютер, на якому встановлена будь-яка операційна система із сімейства UNIX.

Серйозних вимог до апаратного забезпечення немає. Якщо не використовувати графічних систем, не буде проблем навіть із дуже застарілим комп’ютером (486).

Вимоги до виконання робіт

Роботи виконуються в комп’ютерній лабораторії в присутності викладача. Допускається виконання лабораторних робіт в ході самостійної роботи в будь-якому іншому місці за умови дотримання правил оформлення звітів і графіку здачі робіт.

Для здачі лабораторної роботи студент повинен подати викладачу оформлений звіт з цієї роботи, що відповідає викладеним нижче вимогам.

Вимоги до оформлення звіту

Звіт повинен містити:

 • назву лабораторної роботи, тему і мету лабораторної роботи;

 • зміст завдання;

 • дату і місце виконання роботи, коротку характеристику системи, на якій було виконано роботу (клас комп’ютера, версію ОС і т.і.);

 • протокол виконання роботи, де чітко позначено, що вводить користувач з клавіатури, і що в результаті з’являється на екрані (необхідно показати всі результати; якщо іде запис даних в файл, вміст файлу також слід роздрукувати);

Лабораторна робота №1

Тема: «Дослiдження файлової системи»

Мета

Оволодіння практичними навичками роботи в системі UNIX. Знайомство із структурою файлової системи, основними командами роботи з файлами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]