Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
unix_lab.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
402.94 Кб
Скачать

Завдання для самостійної підготовки

 1. Вивчити:

 • команди входу в систему, зміни пароля, одержання системної підказки, виводу календаря і зміни дати;

 • організацію і структуру файлової системи UNIX, обмеження на імена файлів;

 • типи файлів, каталоги і посилання;

 • системні каталоги;

 • створення, видалення, копіювання і перегляд умісту файлів.

 1. Ознайомитись з такими командами UNIX:

man, passwd, date, cat, more, wc, who, ls, cd, cal, cp, mv, mkdir, rm, rmdir

Порядок виконання роботи

По номеру варіанта вибрати завдання і відповідно до методичних вказівок, за матеріалами рекомендованої літератури і конспекту лекцій виконати завдання і оформити звіт по роботі.

Зміст звіту

 1. Початкові дані і постановка задачі.

 2. Текст програми.

 3. Висновки.

Методичні вказівки

1 Реєстрація в системі

Робота користувача в системі починається з того, що активізується сервер термінального доступу getty, який запускає програму login, яка запитує у користувача ім'я та пароль.

Далі проходить перевірка аутентичності користувача відповідно з тією інформацією, яка зберігається в файлі /etc/passwd та /etc/shadow. В цьому файлі зберігаються записи, які містять в

 • реєстраційне ім”я користувача;

 • зашифрований пароль;

 • ідентифікатор користувача ;

 • ідентифікатор групи;

 • інформація про мінімальний строк дії пароля;

 • загальна інформація про користувача ;

 • початковий каталог користувача;

 • реєстраційний shell користувача

Якщо користувач зареєстрований в системі і ввів правильний пароль, login запускає програму, вказану в /etc/passwd – реєстраційний shell користувача .

Загальний вид командного рядка

<ім’я команди> <опції> <аргументи>

Ім’я команди – Ім’я відповідного виконавчого файлу

Опції – режими виконання команди

Аргументи – інформація, необхідна для виконання команди

Інформаційні команди:

man

cистема допомоги

help

короткий синтаксис основних команд

locate

пошук файлів, використовуючи індексную базу

whereis

Пошук бінарних файлів(утиліт), результатних (початкових) текстів, файлів допомоги

date

вивід поточної дати, часу

who

інформація пол активних користувачів

whoami

Виводить поточне реєстраційне ім”я

users

виводить список підключенних користувачів

uname

виводить інформацію про ОС

w

виводить список підключених користувачів і що вони роблять на даний момент

hostname

виводить інформацію про ім”я комп”ютера

echo ТЕКСТ

Виведення тексту на екран

Команди навігації по файловій системі:

pwd

Відображення поточної директорії

cd <директория>

міняє поточну директорію

ls

Відображає вміст директорії, опція розширена інформація

mkdir <директория>

створює директорію

touch <файл>

Відновити часи доступу та модифікації кожного файлу до поточного часу , якщо файлу немає створює пустий файл

cp ИСТОЧНИК НАЗНАЧЕНИЕ

Копіювання файлів

mv ИСТОЧНИК НАЗНАЧЕНИЕ

переміщення файлів

cat ФАЙЛ1 .. ФАЙЛ N

Об”єднує файли та виводить на стандартний вивід

ln [КЛЮЧ]... ЦЕЛЬ [ИМЯ_ССЫЛКИ]

Створює посилання на вказаний TARGET з не обов”язковим ім”ям LINK_NAME. Опція s символьне посилання.

more \ less ФАЙЛ

команди простору файлів

unlink ФАЙЛ

видалення файлу

rm ФАЙЛ

-d, --directory удаляет каталог

-r, -R, --recursive рекурсивно удалить содержание каталога

видалення файлів, директорій

file ФАЙЛ

Визначає тип файлу

tee [ФАЙЛ]

Копіює стандартний ввід в кожен ФАЙЛ, а також в стандартний вивід.

Перенаправлення вводуиводу

Результати роботи команд можна записувати в файли або передавати на вхід інших команд

>file

Перенаправлення стандартного потоку виводу в файл file

>> file

Додавання в файл file данних з стандартного потоку виводу

< file

Отримування стандартного потоку вводу з файлу file

p1 | p2

Передача стандартного потоку виводу програми p1 в поток вводу програми p2

n > file

Переключення потоку виводу з файлу з дескриптором n в файл file

n >> file

Додавання нотаток потоку виводу з файлу з дескриптором n в файл file

n > &m

Злиття потоків з дескрипторами n &m

Оболонка оперує з введеною та виведеною інформацією за допомогою файлів спеціального виду - ``потоків (streams)''. Стандартний вивід - це файл, в який оболонка виводить результати роботи команд - за умовчанням, на екран Вашого терміналу. Стандартне введення (звичайне це клавіатура) є джерелом даних для команд Якщо команда завершує виконання з помилкою, на екран звичайно виводиться повідомлення про помилку. Це повідомлення належить окремому стандартному потоку для помилок.

Ви можете перенаправити висновок замість цих потоків в інші - наприклад, у файл або команду. Нижче приведені операції перенаправлення, які використовує оболонка при роботі із стандартним введенням або виводом.

потік введення 0

потік виводу 1

потік помилок 2

Приклади

ls 1> file - виведення ст. потоку висновку у файл

ls 2> file - виведення ст. помилок висновку у файл,

ls 2> /dev/null – придушення помилок

ls ФАЙЛ 2>&1 1>file помилка на екран, висновок у файл

ls ФАЙЛ 1>file 2>&1 і висновок і помилка у файл.

who |tee file висновок на екран і запис у файл

Спецсимволи в командах

У іменах файлів можна використовувати наступні спецсимволи

* - замінює будь-яку кількість будь-яких символів

? - замінює один любий символ

[a,b] - або a або b

[a-c] - a або b або c

`` - підстановка результатів команди

Приклади

ls *.log - виводить всі файли поточного каталога з розширенням log

ls [a,b]*.log - виводить файли поточного каталога з розширенням log, що починаються на а або b

ls pr???.* - виводить файли, імена яких починаються з "pr", містять п'ять символів і мають будь-яке розширення.

echo `date` - виводить на экран дату

Контрольні запитання

 1. За допомогою якої команди можна переміщуватись по файловій системі?

 2. В чому різниця абсолютного і відносногого щляху?

 3. В чому різниця між жорсткою і символьною ссилками?

 4. Які потоки асоціюються з запускаємою програмою?

 5. Як перенаправляються стандартні потоки вводу/виводу?

 6. Які шаблони названих файлів можна використовувати в командах?

Лабораторна робота №2

Тема: «Керування повноваженнями на файли

та каталоги»

Мета

Оволодіння практичними навичками керування правами доступу до файлів і їхній аналіз в ОС UNIX

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити:

 • поняття “право доступу” і “метод доступу”;

 • атрибути доступу до файлів в UNIX;

 • перегляд інформації про права доступу;

 • зміна прав доступу.

2. Детально ознайомитись з довідкової системи man з такими

командами UNIX: ls –l, chmod, chown, umask.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]