Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
unix_lab.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
402.94 Кб
Скачать

Порядок виконання роботи

По номеру варіанта вибрати завдання і відповідно до методичних вказівок, за матеріалами рекомендованої літератури і конспекту лекцій виконати завдання і оформити звіт по роботі.

Зміст звіту

 1. Початкові дані і постановка задачі.

 2. Текст програми.

 3. Висновки.

Методичні вказівки

Фільтри – це команди, що мають вхідний і вихідний потоки.

Ця обставина дозволяє використовувати фільтри в конвейєрах. Можна будувати команди, що складаються з декількох фільтрів, зв'язаних конвейєром.Використання фільтрів полегшує написання програм.

Фільтри файлів

cat – вивести

more вивести посторінково

less

head –n <n> – вивести перші n рядки

tail –n <n > - вивести останні n рядки

tee – роздвоєння виводу

wc – лічильник

Фільтри пошуку підрядка

grep fgrep egrep

Відмінність:

grep – пошук одного простого шаблону в групі файлів

fgrep - декілька зразків одночасно в одному файлі grep

використовує регулярний вираз , а fgrep - ні

egrep – використовує в зразках розширений набір символів

Найбільш поширений - grep

Синтаксис

grep <зразок> <список файлів>

<опції>:

-i – ігнорувати регістр

-c – виводити тільки кількість знайдених збігів.

-l - виводити тільки імена файлів, що містять зразок

-n – нумерує рядки

-v – виводить рядки, що не містять зразок

<зразок> : регулярний вираз з використанням символів

* декілька

. ? один

[ ] один з набору

۸ початок рядка

$ кінець рядка

Приклад

1. Створити файл students із спісоком групи. Підрахувати, скільки в ньому рядків

cat students | wc -l

2. видати перші 10 прізвищ

head –n 10 students

3. видати останні 10 прізвищ

tail –n 10 students

4. знайти в ньому рядок, відповідний конкретному прізвищу

grep <fam> students

5. скільки прізвищ починається на d?

grep –c “^d” students

grep “^d” students | wc -l

6. Знайти користувача user в файлі /etc/passwd:

grep user /etc/passwd

7. Подивитися всі локальні мережеві імена, зареєстровані в системі:

grep "^127.*" /etc/hosts

Редагуючі фільтри

sort - сортування

diff – порівнює два файли і виводить результат порівняння

uniq – з групи одинакових вибирає один

Опції sort

-o – записати в файл

-c – перевіряє чи відсортований файл

-u – виводить повторний рядок тільки один раз

-d – ігнорує символи набір яких не являється буквами,

цифрами або пробелом

-f – ігнорує регістр

-r – зворотний порядок

-b – ігнорує початкові пробелы

+ <n> - пропускає n полів в рядку + 2 – почати з 3 – го поля

- <n> - закінчити на полі n

- t – задає розділитель полів, за умовчанням пробел

Опції uniq

-c – перед кожним рядком ставить кількість збігів

-d – виводить тільки рядки які повторюються

-u - виводить тільки ті рядки які неповторюються

-<n> - пропускає n полів в рядку

+<n> - пропустити n полів +пробелы

Для ефективного використання фільтру uniq файл заздалегідь треба сортувати.

Приклад

who | cut -f1 -d' ' | sort | uniq

Фільтри даних

cut – вирізати підрядок

paste – вставити підрядок

join – об’єднати рядки з різних файлів

tr – заміна символів

Опції cut

- f <n> номер поля яке вирізається

<n1>, <n2> група

<n1> - <n2> - діапазон полів

-c - <n1> <n2> - вирізається посимвольно

-d <розділитель> - задає розділитель

Приклад

Показати власників файлів в поточній директорії

ls –l | cut –f4 –d” “

Опції tr <що замінити> <на що>

[ ] – задає діапазон заміни

-d – видаляє всі символи зі списку

-с - замінює символ з першого списку символом з другого

-s – замінює всі екземпляри набору символів, що повіряється, з першого списку одним екземпляром символів з другого

Приклад

echo “aabcdefa” | tr – s "a" "z"

Файли обліку користувачів

Файл /etc/passwd – зберігає облікові записи користувачів. Файл має наступні поля:

login: passwd: UID: GID: comments: homedir: shell

Інформація про групи зберігається в файлі /etc/group. Файл має наступні поля:

name: GID: <список користувачів>

Контрольні запитання

 1. Що таке фільтри?

 2. Коли потрібно використовувати фільтри?

 3. Які команди-фільтри ви знаєте?

 4. Як побудувати програмний канал?

 5. Який формат мають файли /etc/passwd та /etc/group? Для чого вони використовуються?

Лабораторна робота №8

Тема: «Мережеві засоби UNIX»

Мета

Оволодіння практичними навичками використання мережевих засобів Unix.

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити:

 • призначення основних мережевих протоколів;

 • принципи формування мережевих інтерфейсів;

 • принципи IP-адресації;

 • основні засоби керування мережевими інтерфейсами.

2. Детально ознайомитись з довідкової системи man з такими

командами UNIX: ifconfig, logger, netstat, ping, ssh.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]