Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_kn_chast_8-12.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Література

 1. Герасимчук В.Г. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1994.

 2. Дойль П. Управление маркетингом. - СПб.: ПИТЕР, 1999.

 3. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Коруна, 1994.

 4. Крылова Г.Д. Соколова М.И. Практикум по маркетингу. - М.: ЮНИТИ, 1995.

 5. Маркетинг / Под ред. акад. А.Н. Романова - М.: ЮНИТИ, 1996.

 6. Маркетинг / Укл. А.Н. Кредісов - К.: Україна, 1996.

 7. Основы маркетинга (материалы по программе Tacis). - К., 1996.

 8. Падерин И.Д. Маркетинг: Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений. – Днепропетровск: ДГФЭИ. – 2001. – 152 с.

 9. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг - К.: Вища школа, 1994.

 10. Редина Н.И. Менеджмент. – Днепропетровск: ДГФЭИ, 1998.

 11. Малое предпринимательство в промышленном регионе: социально-экономическое развитие, формы и методы регулирования, механизм экономического роста. - Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – Днепропетровск: ДГФЭИ, 2004. – 352 с.

 12. Современный маркетинг / Под ред. В.Е Хруцкого. - М.: Финансы и статистика, 1991.

 13. Уткин Э.А. Сборник ситуационных задач, деловых игр, тестов по курсам “Менеджмент и маркетинг”. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 14. Маркетинг / У. Руделиус и др. – М.: ДеНово, 2001. – 706 с.

 15. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 1996 – 384 с.

 16. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304с.: ил.

 17. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – 2-е изд., стер. – К.: О-во «Знання», КОО, 2001. – 294 с.

 18. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 326 с.

 19. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. – 3-є вид., перероб і доп./ За ред. О.М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. – 320 с.

 20. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.

 21. Клофер П. Многоуровневый маркетинг: Как преуспеть в сетевом бизнесе / Пер. с англ. К. Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 336 с.: ил.

 22. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка””, 2003. – 384 с.: іл.

 23. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

 24. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2002. - 244 с.

25. Дж. О’Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. С англ. Под ред. Д.О. Ямпольской. – сПб.: Питер, 2001. – 864 с.

Додаток

Розробка комплексу маркетингу на прикладі кондитерської фабрики «roshen»1

Вступ

Харчова індустрія все більше наближається до способів маркетингу та інших галузей промисловості. Орієнтація на масовий ринок змінюється орієнтацією на конкретні групи споживачів. За цієї умови конкурентоздатність кондитерських фірм усе більше визначається не тільки можливістю поновляти асортимент продукції, що випускається, але й умінням створити нову ринкову нішу. Нові технології помітно розширили асортимент шоколадних цукерок з додаванням цільного горіха, цукатів, фруктових мас і лікерів.

Тому для того щоб спокійно почувати себе на ринку, необхідно щотижня аналізувати ситуацію, прогнозувати її і прагнути задовольняти нові бажання споживачів.

У роботі розроблено комплекс маркетингу кондитерської фабрики Roshen – найбільшого українського виробника кондитерських виробів. Вироблений Poshen товар - кондитерські вироби, а саме шоколадні цукерки.

Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса - одне з найстаріших підприємств м. Києва. Заснована в 1874 році купцем Валентином Єфімовим, фабрика була напівкустарним підприємством із обсягом виробництва до 200 тонн кондитерських виробів на рік. До 1890 року до складу кондитерської фабрики входило 5 основних цехів: карамельний, цукерковий, мармеладний, пряниковий і фруктово-варильний, а чисельність робітників складала 70 осіб. У 1923 році, в ознаменування 105-річчя з дня народження Карла Маркса, кондитерській фабриці було присвоєно його ім'я. Протягом 1918-1940 рр. технічне переозброєння виробничих цехів дозволило збільшити випуск кондитерських виробів до 32,8 тис. тонн на рік за умови, що чисельність робітників складала 3400 чоловік. Нині київська кондитерська фабрики ім. К. Маркса спеціалізується на випуску шоколадної та бісквітної продукції. Для цього було закуплено новітнє швейцарське устаткування для виробництва шоколаду. Також на фабриці ім. К. Маркса встановлено німецьке устаткування для виробництва шоколадних цукерок з лікерними начинками та італійське устаткування для виробництва шоколадних цукерок із праліновими і кремовими начинками. З 2002 року на фабриці розпочато виробництво нових серій шоколадних цукерок у коробках. Перша – "Монте-Крісто" – цукерки з рідкою лікерною начинкою з вишнею всередині і без. Друга – "Маргарита" – цукерки з кремової або пралиновой начинками, а деякі ще й із цілим лісовим

горіхом усередині. А нова "Монте-Крісто – Вишня у шоколаді" випускається за унікальною для України технологією – без кісточки.

Кондитерська фабрика Roshen об’єднує кілька кондитерських фабрик та головний офіс, розташований у Києві.

На Вінницькій кондитерській фабриці встановлено сучасну цілком автоматизовану німецьку лінію з виготовлення глазурованих вафель і вафельних тортів. З липня 2002 року на цій лінії фабрика розпочала виробництво шоколадно-вафельних батончиків "Штучка" і шоколадно-вафельних тортів "Шоколадний замок". Також фабрика продовжує випускати цукерки в коробках типу "Пташине молоко", "Стріла Подільська", печиво "До кави", "Акробат".

На Кременчуцькій кондитерській фабриці буде розширюватися випуск карамелі "Рошен", планується випуск нових видів карамелі. Окрім цього фабрика спеціалізується на випуску грильяжних цукерок. Це всім відомі цукерки в коробках "Прометей", "Грильяж у шоколаді" і "Метеорит".

Маріупольська кондитерська фабрика спеціалізується на випуску шоколадно-вафельної продукції. Це цукерки "Русалочка", "Мауглі", "Дикі лебеді", "Веселий журавлик", "Карабас-Барабас". А з листопада 2001 року на фабриці розпочато виробництво карамелі глазурованої шоколадом.

Липецька кондитерська фабрика спеціалізується на випуску карамелі, цукрового печива і шоколадно-вафельних цукерок. Фабрика випускає також глазуровані цукерки з пралиновими, помадними, желейними і сбивними корпусами, помадні неглазуровані цукерки "Ликонф Прем'єра", "Ликонф Шкільні" та ін.

Соседние файлы в папке учеба