Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_kn_chast_8-12.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 5. Планування нових товарів

  1. Процес розробки нового товару – це:

 1. визначення завдань;

б) збір інформації;

в) генерація ідей.

  1. Маркетинг починається:

 1. з розробки та виробництва товару;

б) з вивчення ринку та попиту споживачів;

в) з інформаційної рекламної кампанії.

3. Стратегія розробки нових товарів включає в себе:

а) добір ідей;

б) аналіз можливостей виробництва і збуту;

в) добір партнерів.

4. Випробування нового товару за ринкових умов - це:

 1. пробний маркетинг;

б) позиціонування;

в) прямий маркетинг.

5. Які види діяльності входять до переліку обов’язків менеджера з розробки нових продуктів?

  1. складання планів маркетингу;

б) вироблення стратегії реклами;

в) розробка бюджету;

г) підготовка персоналу зі збуту;

д) усі види.

6. З яких причин підприємство виходить на ринок з новим товаром:

 1. зниження попиту на старий товар;

б) після зниження попиту на старий товар приймається нова маркетингова концепція, яка не приносить результатів, що очікуються;

в) попит на старий товар падає. Нова маркетингова концепція не приносить результатів, що очікуються. Витрати на маркетинг значно зростають, але збитковість товару і зниження прибутку не припиняються;

г) попит на старий товар постійний, але витрати на маркетинг є неприпустимо високими;

д) зниження попиту на старий товар призведе до зниження прибутку і збитковості товару;

е) наявність на ринку сильної конкуренції.

Тема 6. Маркетингова цінова політика

 1. До яких ринків переважно входить фірма, продукція якої поступається аналогічній продукції конкурентів за якістю, ступенем наукомісткості, за умовами обслуговування?

 1. ринків із високою еластичністю попиту;

б) ринків із низькою еластичністю попиту.

 1. Ринок, що відповідає становищу, коли пропозиція перевищує попит, це:

 1. ринок продавця;

б) ринок покупця.

 1. Залежність обсягу продажу від рівня цін за умови високої еластичності попиту:

 1. ціни знижують незначним чином – обсяг продажу зростає;

б) ціни знижують значно – обсяг продажу суттєво не зростає;

в) ціни знижуються – обсяг продажу не змінюється.

4. Укажіть правильне твердження:

 1. ціна – дуже важливий, але не вирішальний фактор у маркетинговій стратегії та для успіху на ринку;

б) ціна – найважливіший елемент маркетингу;

в)  у 1980-ті роки споживач цікавився переважно ціною, приймаючи рішення щодо купівлі;

г) споживач рідко пов’язує ціну зі споживчою вартістю продукту.

5. Електрична зубна щітка – це:

 1. товар пасивного попиту;

б) товар особливого попиту;

в) товар повсякденного попиту;

г) товар попереднього попиту.

6. Постачальник ПК продає комп’ютери лише для застосування в бізнесі. Він приймає рішення щодо початку продажу комп’ютерів також індивідуальним споживачам. Як можна назвати цю стратегію?

 1. проникнення на ринок;

б) розвиток ринку;

в) розвиток продукту;

г) диверсифікація.

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення

1. Формула використовується у такому методі:

 1. метод середніх витрат плюс прибуток;

б) метод, орієнтований на аналіз беззбитковості;

в) метод, орієнтований на очікувану цінність товару;

г) метод ціноутворення на основі рівня поточних цін.

2. Які методи ціноутворення досить поширені?

 1. метод середніх витрат плюс прибуток;

б) агрегатний метод;

в) метод, орієнтований на аналіз беззбитковості.

3. Чи впливають на формування ціни психологічні фактори?

 1. так;

б) ні.

4. Який метод ціноутворення враховує ціни конкурентів на ринку?

 1. метод середніх витрат плюс прибуток;

б) метод, орієнтований на аналіз беззбитковості;

в) метод ціноутворення на основі рівня поточних цін.

5. На сегменті ринку, де попит не залежить від конкуренції і динаміки цін, використовують таку цінову політику:

  1. зняття вершків;

б) пов’язаного ціноутворення;

в) престижної ціни;

г) проникнення на ринок;

д) гнучких цін.

6. Цінова стратегія може ґрунтуватися:

 1. на витратах, попиті й конкуренції;

б) на збуті, прибутку і становищі, що склалося;

в) на якості та унікальності;

г) на витратах, унікальності товару, прибутку.

Тема 8. Маркетингова політика комунікації

1. Основні рішення щодо реклами – це:

 1. формування бюджету;

б) сегментування;

в) рішення щодо купівлі.

2. Фірма, що випускає легкові автомобілі, діє на ринку у період його скорочення. Просуваючи товар на ринок, вона повинна головний акцент робити на:

 1. низькі ціни;

б) стиль своїх автомобілів;

в) цінність для споживача та практичність автомобілів;

г) престижність придбання цього автомобіля;

д) різноманітність кольорів та оздоблення.

3. Маркетингова політика комунікацій містить:

 1. систему загальних установок, критеріїв, орієнтирів, що прийняті організацією щодо дій та прийняття рішень у сфері комунікацій;

б) заходи щодо стимулювання збуту;

в) середні та довготривалі програми прийняття управлінських рішень.

4. Комплекс маркетингу включає в себе:

 1. продукт, персонал, стратегію, Public Relations;

б) упаковку, сервіс, ціну, товар;

в) продукт, ціну, збут, просування;

г) рекламу, збут, Public Relations, собівартість.

5. Основні засоби впливу маркетингової політики комунікацій:

 1. реклама, стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж;

б) планування, ціноутворення, реклама;

в) телебачення, радіо, засоби масової інформації, ризик.

6. Яка з реклами належить до найбільш дорогої?

 1. через газету;

б) радіо;

в) телебачення;

г) журнали;

д) зовнішня реклама.

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій

1. Якщо компанія виготовляє продукцію, яку реалізує за високими цінами, а її споживачі мешкають в одному районі, який метод просування вона буде використовувати?

 1. рекламу;

б) особистий продаж;

в) Public Relations.

2. Головні недоліки особистого продажу:

 1. контакти у процесі особистого продажу не так добре запам’ятовуються споживачами, як рекламні повідомлення;

б) агент, який здійснює особистий продаж, не в змозі дати всю необхідну інформацію щодо товару та фірми;

в) персональний продаж – дуже дорогий спосіб просування товару з точки зору витрат на один контакт;

г) персональний продаж не забезпечує негайного зворотного зв’язку;

д) персональний продаж несумісний з іншими видами діяльності щодо просування товару на ринок.

3. Public Relations – це:

а) реклама;

б) стимулювання продажу;

в) індивідуальний продаж;

г) робота з громадськістю.

Соседние файлы в папке учеба