Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_kn_chast_8-12.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

11.3. Рішення у системі логістики

Важливе місце в системі збуту має транспортування і збереження.

Р

Транспортування за

межі регіону

Підтримка товаромате-ріальних запасів

Отримання і відвантаження

Упаковка

Адміні-стративні

витрати

Обробка

замовлень

оль цих функцій постійно зростає - по мірі того, як збільшується відстань між споживачем і виробником. Це відбувається у результаті збільшення обсягів міжнародної торгівлі і є наслідком тенденції централізації самого виробництва. Обсяг перевезень залежить від географії місця розташування виробника і споживача. Значення функції збереження постійно зростає, оскільки збільшується проміжок часу між виробництвом і споживанням. Схема 11.1 характеризує частку елементів товароруху у відсотках щодо загальної суми витрат на нього.

Р

Складування

ис. 11.1. Частки елементів товароруху у відсотках щодо загальної суми витрат на нього

Розглядаючи функцію транспортування, необхідно зазначити, що під час відвантаження товарів на склад, дилерам або споживачам, виробник має можливість вибору серед таких основних видів транспорту, як залізничний, автомобільний, водний, повітряний та трубопровідний.

Транспортування товарів поділяється на внутрішнє і зовнішнє. Перевезення товарів здійснюється або власними транспортними засобами, або взятими в найм. Звичайно внутрішні перевезення здійснюються власними засобами, а на випадок зовнішніх користуються транспортними послугами спеціальних агентств. Вибір транспортного засобу є проблемою, що по'вязана з витратами, однак він також залежить від тоннажу, ціни, часу перевезення та безпеки. Як правило, виробник переконується, що використання авіаційного транспорту дозволяє знизити необхідний рівень товарних запасів, зменшити число складів, скоротити витрати на пакування.

Вибір виду транспорту

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники візьмуть до уваги шість факторів, що подаються в таблиці 11.1.

Якщо відправника цікавить швидкість, то його основний вибір буде між автомобільним і повітряним транспортом, а якщо його ціль - мінімальні витрати, вибір робитиметься між водяним і трубопровідним транспортом. Найбільш вигідний автомобільний транспорт, чим і пояснюється зростання його частки в обсягах перевезень.

Таблиця 11.1

Фактори для вибору виду транспорту

Вид транспорту

Швидкість

Частота відправлень

Надійність

Перевізна здатність

Доступність

Вартість

Залізничний

3

4

3

2

2

3

Водний

4

5

4

1

4

1

Автомобільний

2

2

2

3

1

4

Трубопровідний

5

1

1

5

5

2

Повітряний

1

3

5

4

3

5

Примітка: найбільш сприятливий показник - 1.

Завдяки контейнеризації перевезень усе частіше вдаються до одночасного використання двох і більше видів транспорту. Контейнеризація - це завантаження товару в ящики або контейнери, які легко перевантажити з одного виду транспорту на інший. Рейковий контейнер - це перевезення з використанням залізничного й автомобільного транспорту, судновий контейнер - з використанням водного й автомобільного транспорту, "рейка-судно" - водний і залізничний транспорт, "шосе" - повітряний і автомобільний. Будь-який змішаний вид транспортування забезпечує відправнику певні вигоди. Так, рейковий контейнер обходиться значно дешевше чисто автомобільних перевезень і водночас забезпечує гнучкість та зручність.

Щодо рішення про транспортування слід враховувати складні компроміси між різними видами транспорту, а також наслідки цих компромісів для інших видів діяльності в системі розподілу (складання і підтримка рівня товарно-матеріальних запасів). Оскільки з часом відносні витрати на різні види транспорту змінюються, фірмам необхідно переглядати свої схеми транспортування з метою винайдення найбільш оптимального варіанта організації товароруху.

Вирішення питання щодо використання власного або найманого транспорту залежить передусім від того, чи є можливість наймати транспортний засіб, і лише потім від пов'язаних з цим витрат. Необхідно враховувати, чи має підприємство засоби для утримання власного транспортного парку. Деякі фірми надають особливого значення рекламі на кузові власних автомобілів, що найчастіше є вирішальним чинником щодо його використання.

Експедиційні фірми

Експедиційні фірми надають послуги фахівців, що виконують різні завдання, пов'язані з транспортуванням (визначення найбільш доцільного і дешевого способу перевезення, супровід товару і сплата мита, вибір належного транспортного засобу, забезпечення тимчасового збереження товару), коли замовник не може виконати ці функції самостійно. За виконувані роботи експедиційні фірми беруть визначену комісію. Такі фірми звичайно створюються в особливо важливих транспортних вузлових пунктах і можуть самостійно здійснювати транспортування товару.

Складські запаси

Кожній фірмі доводиться зберігати товар до моменту його продажу. Наявність у підприємств складського господарства обумовлюють такі найважливіші фактори:

 • виробництво і споживання відбуваються в різний час у різних місцях;

 • використання виробничих потужностей вимагає рівномірності виробничого процесу і серійного виробництва, а споживання має тенденцію до коливання;

 • тривалий час транспортування пов'язує товари, тобто транспортна функція збільшує час збереження товару.

Водначас, наявність складського запасу пов'язує капітал, який додатково важко залучити (а на залучений необхідно виплачувати відсоток). Тому складські запаси прагнуть зменшити там, де це тільки можливо. До основних капіталовкладень, пов'язаних зі змістом складського господарства, належать:

 • сам товар (сировина і готова продукція);

 • складські приміщення і складське устаткування;

 • транспортні засоби.

Зміст складського запасу призводить до додаткових витрат, що включаються в кінцеву ціну товару. Якщо ці витрати непомірно великі, то товар може виявитися невиправдано дорогим, що спричиняє його низьку конкурентоздатність.

Найважливішими витратами, пов'язаними з утриманням складських запасів є:

 • відсоток на капітал, вкладений у складське господарство, складські приміщення і складське устаткування;

 • виплата заробітної плати працівникам складу, що забезпечує ведення картотек, контроль за витратами і збереженням товару;

 • зниження вартості товару за час збереження і можливі втрати його якості;

 • амортизація складських приміщень і устаткування.

Одним із найважливіших завдань яке стоїть перед керівниками щодо підвищення ефективності утримання складських запасів, є визначення оптимального розміру складського запасу стосовно конкретного виду виробу. Так, невелика величина складського запасу допускає, що попередня ланка має достатню потужність для задоволення несподіваного зростання попиту і необхідне постачання може бути зроблене досить швидко. Ще одне завдання полягає в тому, щоб створити необхідні умови для правильного збереження і використання продукту. Окрім того, дуже важливо щоб збут відбувався у визначеній послідовності (першим повинен реалізуватися більш "старий" товар). Важливим є і скорочення втрат, пов'язаних з неправильним збереженням товару, недостатнім контролем за ним. Необхідно стежити, щоб вироблений товар не втрачав актуальності й привабливості для споживача у зв'язку зі зміною вимог до нього. Існування окремих інструкцій, що вимагають маркірування дати виготовлення товару з обмеженим терміном придатності, передбачає необхідність правильного визначення розмірів складських запасів.

Приймаючи рішення, якої величини мають бути складські запаси конкретного продукту, потрібно насамперед визначити, якою повинна бути швидкість його реалізації. На цей випадок необхідно враховувати, що середній запас товару повинен реалізуватися найбільшу кількість разів протягом визначеного періоду.

Приклад. Підприємство реалізує за рік продукції на 5 млн. ум. од. Вартість середнього складського запасу (продажна) - 1 млн. ум. од. У наведеному прикладі річна швидкість реалізації складає 5, тоді, термін, необхідний для реалізації складського запасу, складає: 360 : 570 днів.

Якщо підприємству вдається за умови того ж товарообігу скоротити складський запас чи збільшити збут при незмінних складських запасах, це буде означати, що на складі заморожується відносно менша величина капіталу. Капітал, що звільнився, може бути використаний на інші цілі, або є можливість знизити витрати щодо виплати відсотків.

Прагнення зменшити розмір товарного запасу на складі може призвести до того, що підприємство понесе збитки чи додаткові витрати в результаті чого, відбудеться:

 • припинення постачань (скасування авансу в постачаннях);

 • підвищення транспортних витрат під час закупівлі малих партій необхідного товару;

 • збільшення витрат, пов'язаних з виконанням дрібних замовлень.

Щоб уникнути цього, підприємства повинні визначити для себе розмір мінімального складського запасу, щоб у разі наближення його до межі допустимого вчасно здійснювати необхідне поповнення. Резервний запас товару повинен бути досить великим для задоволення попиту в період від моменту замовлення на товар аж до одержання нової його партії. Для товарів, попит на який є непостійним, підприємство має передбачити ще й сезонний резерв під час визначення розміру замовлення.

Визначення розміру мінімального запасу

Приклад. Оптовий торговець продає звичайно 5 тис. од. товару на місяць. З моменту замовлення товару до моменту одержання його на склад проходить 2 місяці. У зв'язку з нерівномірним попитом оптовик тримає додатково резервний 1запас у 1 тис. од. Мінімальний запас на цей випадок складе: 5 тис. од. 2 місяці = 10 тис. од. + резерв (1 тис. од.) = 11 тис. од.

Звичайно, не всі товари є однаково важливими. На деякі з них (близько 20%) припадає більше 80% обороту. Природно, що найважливішим є забезпечення контролю за збутом цієї групи товарів. А коли ще й виявиться, що саме ці 20% покривають видатки і дають основний прибуток, то необхідно визначитися в доцільності збуту інших груп товарів (може бути, що має сенс поставляти їх тільки під замовлення з відповідним тривалим терміном постачання).

Варто також постійно контролювати наявність мінімального запасу і за умови наближення до його критичної позначки здійснювати чергове замовлення.

На нинішніх складах складський облік автоматизований і сигнал про настання критичної позначки запасу надходить автоматично (у відділ постачання надходять уже заповнені бланки-замовлення).

Замовлення на постачання товару необхідно здійснювати тоді, коли складський запас його гарантує безперебійну роботу на період постачання.

Старі багатоповерхові склади з тихохідними підйомниками й неефективною системою вантажно-розвантажувальних робіт змушені витримувати конкуренцію з боку нових одноповерхових автоматизованих складів, обладнаних новітніми системами вантажопереробки, що працюють під контролем центральної ЕОМ. Для обслуговування таких автоматизованих складів вартістю 10-20 млн. грн. необхідно всього кілька людей. ЕОМ обробляє накази щодо відвантаження, видає завдання навантажувачам і електричним лебідкам на пошук потрібного товару й доставку його до навантажувальних платформ, оформляє рахунки-фактури. На таких складах менше виробничих травм, нижчі витрати на оплату робочої сили, менше випадків розкрадання і псування товарів, більш досконала система управління запасами.

Таким чином, рішення щодо рівня товарно-матеріальних запасів - ще одне рішення у сфері товароруху, що впливає на задоволеність споживача.

Соседние файлы в папке учеба