Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учеба / nov_T_tul

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
94.72 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2012

ББК 65.29-2я (075.8)

І-91

Є.Ш. Ісхаков

Стратегія підприємства: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 46 с.

Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Стратегія підприємства» складений відповідно до програми навчальної дисципліни. Мета даного посібника – надання допомоги студентам заочної форми навчання у вивченні дисципліни.

Склад і зміст завдань відповідає програмі курсу. Зміст тестів і виробничих ситуацій відповідає сучасним економічним умовам.

Посібник містить методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи, індивідуальних завдань, підсумковий контроль, а також список рекомендованої літератури.

Укладач:

Є.Ш.Ісхаков

-

старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

О.Б.Ватченко

О.О.Івлєв

-

-

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

к.т.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу Український державний хіміко-технологічний університет

Відповідальнй за випуск:

І.Д.Падерін

-

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

економічного факультету Протокол № 4 від 26.01.2012 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 5 від 12.12.2011 р.

ЗМІСТ

Передмова

4

1. Програма навчальної дисципліни

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

12

3. Методичні рекомендації до практичних занять

27

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

39

5. Підсумковий контроль

43

6. Список рекомендованої літератури

45

Соседние файлы в папке учеба