Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття моніторинг інновацій.

 2. Які джерела інноваційних можливостей ви знаєте?

Бібліографічний список до теми

[12, 13, 17, 19, 25]

Змістовий модуль 3. Ефективність інноваційної діяльності і джерел іі фінансування

Тема 10. Фінансування інноваційної діяльності

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про фінансування інноваційної діяльності.

План вивчення теми:

 1. Система фінансування інноваційної діяльності: цілі та завдання.

 2. Види та джерела фінансування інноваційної діяльності.

 3. Інноваційний проект як обєкт фінансування.

 4. Ризикове фінансування інноваційної діяльності.

 5. Лізингове фінансування інноваційної діяльності, його особливості.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми необхідно розпочати з онайомлення з цілями та завданнями системи фінансування інноваційної діяльності. Стеденти повинні дослідити питання формування та реалізації стратегії фінансування інноваційної діяльності на рівні держави та окремих суб’єктів підприємницької діяльності.

Особливу увагу слід приділити вивченню методологічних принципів та складових елементів фінансової стратегії фірми щодо фінансування інноваційних процесів. Студенти повинні дослідити організаційно-економічний механізм фінансування інновацій, види та джерела фінансування інноваційних процесів.

Під час вивчення теми необхідно зробити характеристику різних видів фінансування інноваційних процесів (прямих, супутних інвестиції, фінансування науково-дослідних робіт), дослідити внутрішні та зовнішні джерела фінансування, визначити механізм обґрунтування конкретних джерел фінансування інноваційних процесів та врахування ризиків, які можуть виникнути під час фінансування.

Студенти повинні самостійно вивчити сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу, причини виникнення та використання ризикового (венчурного) фінансування, засоби страхування, які використовують ризикові інвестори. Необхідно охарактеризувати переваги та недоліки венчурного фінансування.

Окремої уваги під час вивчення теми потребує дослідження сутності лізингового фінансування та його вітчизняних особливостей. Необхідно визначити механізм лізингового фінансування інноваційної діяльності, функції лізингу, об’єкти, суб’єкти та види лізингових операцій.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Особливості міжнародного фінансування інновацій.

 2. Специфіка систем фінансування інновацій в Україні.

 3. Роль грантів у фінансуванні інноваційної діяльності.

Бібліографічний список до теми

[7, 11, 17, 19, 22]

Тема 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції.

План вивчення теми:

 1. Основні напрямки формування та становлення техніко-технологічної бази виробничих підприємств

 2. Технічний розвиток і показники технічного рівня підприємства.

 3. Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства: реструктуризація, реорганізація та реконструкція виробничих підприємств.

 4. Функціонально-економічне обґрунтування оновлення асортименту продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми необхідно розпочати з онайомлення з поннятями техніки та технології як складових техніко-технологічної бази підприємства. Студенти повинні дослідити сутність та основні етапи НТП, типи технологій за рівнем їх мінливості.

Особливої уваги під час вивчення теми заслуговує дослідження сутності процесу технічного розвитоку підприємства. Необхідним є вивчення показників оцінювання технічного рівня підприємства.

Важливим аспектом вивчення теми є дослідження цілей, пріоритетів та форм технічного розвитку підприємства. Студенти повинні самостійно дослідити процеси відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, підтримання технічного рівня виробництва, розробки і впровадження нових технологічних процесів, оновлення продукції та оцінювання ринкових і виробничих можливостей створення нової продукції.

Окрему увагу під час вивчення теми необхідно приділити вивченню питань функціонально-економічного обґрунтування оновлення асортименту продукції та оцінювання ринкових і виробничих можливостей створення нової продукції.