Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Питання для обговорення

 1. Інноваційні теорії та їх застосування в сучасній інноваційній діяльності.

 2. Інновація як джерело сучасного економічного зростання.

 3. Риси гуманістичного суспільства.

 4. Ознаки поняття «інноваційна економіка».

 5. Яка з особливостей сучасного етапу науково-технічної революції має найважливіше значення для економіки України, з огляду на природні багатства країни?

 6. Який вплив нового етапу науково-технічної революції на економічне зростання?

 7. Що є найбільш загальним критерієм економічного прогресу?

 8. Які зміни, зумовлені розвитком інформаційного суспільства, є базисними?

Ситуаційне завдання 1

Проаналізувати методології оцінки інноваційного потенціалу (рівня інноваційного розвитку) підприємства, регіону, країни. Навести дані про рівень інноваційного розвитку України за методологією Світового Банку. Запропонувати 3 методології оцінки інноваційного потенціалу підприємства, регіону, країни, обґрунтувати свій вибір.

Ситуаційне завдання 2

За наведеними даними Таблиці 1, Таблиці 2, Таблиці 3 необхідно провести:

 1. Аналіз наукового потенціалу Дніпропетровського регіону;

 2. Оцінку інноваційної активності промислових підприємств Дніпропетровського регіону;

 3. Оцінку стану впровадження інновацій на промислових підприємствах Дніпропетровського регіону.

Таблиця 3.1

Наукові кадри та кількість організацій

 

Роки 

Кількість 

організацій, які

виконують наукові 

дослідження й

розробки

Чисельність 

науковців, 

осіб

Чисельність 

докторів наук в

економіці 

України, осіб 

Чисельність 

кандидатів наук в

економіці України, осіб 

2007

93

10002

830

4956

2008

88

9679

848

5051

2009

84

9729

882

5192

2010

78

9289

906

5241

2011

73

8852

916

5195

Таблиця 3.2

Інноваційна активність промислових підприємств Дніпропетровського регіону

 Роки 

Питома вага

підприємств, що

займалися

інноваціями

Загальна 

сума

витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки

Придбання

нових

технологій

 

%

тис.грн.

2007

10,8

1179598,7

71096,6

8153,5

2008

8,5

1355469,9

199683,0

72,9

2009

8,2

1212933,8

98280,0

886,5

2010

9,1

379889,5

97719,1

2054,2

2011

8,7

950523,2

121026,5

2972,9

Таблиця 3.3

Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

Роки 

Питома вага

підприємств, які впроваджу-вали

інновації, %

Впровад-жено 

нових

техноло-гічних

процесів,

процесів

У т.ч. мало-

відходні,

ресурсозбе-рігаючі

Освоєно

Інновацій-ні

види 

продукції,  наймену-вань

З них нові 

види

техніки

Питома 

вага

реалізо-ваної

інноваційної 

продукції в обсязі пром.продукції, %

2007

9,3

53

20

151

56

4,4

2008

7,0

58

18

136

45

2,4

2009

6,3

50

19

104

41

1,4

2010

7,1

57

18

110

49

0,6

2011

7,1

83

34

100

29

0,5