Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Бібліографічний список до теми

[7, 22, 24, 25, 27, 30, 31]

Практичне заняття № 2

Тема 13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про комплексну оцінку ефективності інноваційної діяльності підприємства.

План заняття

  1. Вивчення методів пошуку ідей інновацій.

  2. Вивчення системи показників економічної ефективності інновацій.

  3. Рішення задач для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу та вміння користуватися певними показниками даної теми.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Економічна ефективність інновацій. Ефективність — це дієвість якого-небудь результату. Економічна ефективність інновації означає, що результат, одержуваний у ході вкладення інвестицій і всіх ресурсів (грошові, матеріальні, інформаційні, робочі сили) у новий продукт або операцію (технологію), має певний корисний ефект (вигодою).

Економічну ефективність інновацій варто розглядати у двох напрямках:

1. Економічна ефективність виробництва й реалізації інновації.

2. Економічна ефективність покупки інновації.

Продуцент, провадячи інновацію, а продавець, продаючи її, переслідують ту саму мету - дістати грошові кошти або в повну власність, або в борг, щоб потім вкласти їх у вигідний проект.

Загальним принципом оцінки ефективності є зіставлення ефекту (результату) і витрат.

Відношення може бути виражене як у натуральних, так і в грошових величинах і показник ефективності при цих способах вираження може виявитися різним для однієї й тої ж ситуації. Але, головне, потрібно чітко зрозуміти: ефективність у виробництві - це завжди відношення.

Для оцінки загальної економічної ефективності інновацій може використовуватися система показників: інтегральний ефект, індекс рентабельності, норма рентабельності й період окупності.

1. Наприклад, на підприємстві А було розроблено чотири варіанти винаходу на виробництво нового продукту. За даними таблиці 5 треба розрахувати найбільш ефективний варіант і обґрунтувати свій вибір.

Коефіцієнт економічної ефективності дорівнює 0,1.

Таблиця 4.5

Варіанти винаходу на виробництво нового продукту

Показники

Роки розрахункового періоду

1

2

3

Результати – Р, (грн)

550 000

600 000

720 000

Витрати – З, (грн)

123 000

140 000

155 000

Коефіцієнт дисконтування при ставці доходу 17%

Знайдемо дисконтуванні результати і дисконтуванні витрати по рокам розрахункового періоду, расчетного періода, тобто протягом 3 років впровадження устаткування.

1. Р = (550 000 * 0,854) + (600 000 * 0,7305) + (720 000 * 0,624) = 469 700 + 438 300 + 449 280 = 1 357 280 грн.

2. З = (123 000 * 0,854) + (140 000 * 0,7305) + (155 000 * 0,624) = 105 042 + 102 270 + 96 720 = 304 032 грн.

3. Економічний ефект розраховується по формулі:

Е = (4.7),

де:

- сумарні результати, грн.,

- сумарні витрати, грн.

Тобто економічний ефект від використання нового устаткування по виробництву

То есть, экономический эффект от использования нового оборудования по производству морозива складе:

1 357 280 – 304 032 = 1 053 248 грн.

Величина питомих витрат визначається по формулі:

. (4.8),

де: - коефіцієнт питомих витрат.

Звідси: грн. / грн.

2. Наприклад, запропоновані до впровадження три винаходи. Треба визначити, яке з них найбільш рентабельне й пояснить чому.

Таблиця 4.6