Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Бібліографічний список до теми

[10, 12, 18, 22, 26, 27]

Змістовий модуль 3. Ефективність інноваційної діяльності і джерел іі фінансування

Семінарське заняття № 6

Тема 10. Фінансування інноваційної діяльності

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про фінансування інноваційної діяльності.

План вивчення теми:

  1. Система фінансування інноваційної діяльності: цілі та завдання.

  2. Види та джерела фінансування інноваційної діяльності.

  3. Інноваційний проект як обєкт фінансування.

  4. Ризикове фінансування інноваційної діяльності.

  5. Лізингове фінансування інноваційної діяльності, його особливості.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення теми необхідно розпочати з онайомлення з цілями та завданнями системи фінансування інноваційної діяльності. Стеденти повинні дослідити питання формування та реалізації стратегії фінансування інноваційної діяльності на рівні держави та окремих суб’єктів підприємницької діяльності.

Особливу увагу слід приділити вивченню методологічних принципів та складових елементів фінансової стратегії фірми щодо фінансування інноваційних процесів. Студенти повинні дослідити організаційно-економічний механізм фінансування інновацій, види та джерела фінансування інноваційних процесів.

Під час вивчення теми необхідно зробити характеристику різних видів фінансування інноваційних процесів (прямих, супутних інвестиції, фінансування науково-дослідних робіт), дослідити внутрішні та зовнішні джерела фінансування, визначити механізм обґрунтування конкретних джерел фінансування інноваційних процесів та врахування ризиків, які можуть виникнути під час фінансування.

Студенти повинні самостійно вивчити сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу, причини виникнення та використання ризикового (венчурного) фінансування, засоби страхування, які використовують ризикові інвестори. Необхідно охарактеризувати переваги та недоліки венчурного фінансування, опрацювати методологію визначення розміру фінансового ризику.

Окремої уваги під час вивчення теми потребує дослідження сутності лізингового фінансування та його вітчизняних особливостей. Необхідно визначити механізм лізингового фінансування інноваційної діяльності, функції лізингу, об’єкти, суб’єкти та види лізингових операцій.

Питання для обговорення

  1. Особливості міжнародного фінансування інновацій.

  2. Специфіка систем фінансування інновацій в Україні.

  3. Роль грантів у фінансуванні інноваційної діяльності.

Ситуаційне завдання 1

Необхідно здійснити вибір оптимального варіанта вкладення капіталу в інновацію. В цьому контексті необхідно розрахувати коефіцієнт інноваційного ризику й вибрати найменш ризикове вкладення за даними наведеними в таблиці.

Таблиця 3.4

Показники

Перший варіант

Другий варіант

Третій варіант

Можливий збиток, тис. грн.

25

90

45

Період часу, витраченого на інновацію, міс.

8

3

12

Капітал, тис. грн.

90

200

120

Коефіцієнт інноваційного ризику