Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Бібліографічний список до теми

[5, 6, 10, 11, 12, 18, 21, 29]

Семінарське заняття № 4

Тема 6. Управління інноваційним розвитком підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про управління інноваційним розвитком підприємства.

План вивчення теми

 1. Інноваційний потенціал та інноваційний клімат організації.

 2. Інноваційна стратегія підприємства. Методи управління вибором інноваційних стратегій

 3. Етапи розробки інноваційної стратегії.

 4. Механізм реалізації інноваційної стратегії підприємства

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення теми необхідно розпочати із визчення концептуальних основ управління інноваційним процесом на засадах маркетингу. Необхідно визначити суть інноваційного потенціалу та інноваційного клімату підприємства, дослідити підходи до оцінки інноваційного потенціалу та перспектив його розвитку: деталізований аналіз та діагностичний аналіз.

В процесі вивчення теми студенти повинні приділити особливу увагу дослідженню інноваційної стратегії розвитку підприємства. Необхідно вивчити види інноваційних стратегій та їх співвідношення (наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна, “за нагодою” стратегії.),

Студенти повинні ознайомитись з методами управління вибором інноваційної стратегії підприємства. Необхідно розглянути матрицю вибору інноваційної стратегії, дослідити зв’язок інноваційної стратегії організації із загальною стратегією розвитку підприємства.

Завершальним етапом у вивченні теми є дослідження механізму впровадження та реалізації інноваційної стратегій підпиємства.

Питання для обговорення

 1. Як співвідносяться поняття «управління» та «менеджмент»?

 2. Стратегічний етап інноваційного управління: сутнісна характеристика.

 3. Розкрити сутність наступальної, захисної, імітаційної, залежної, традиційної, стратегій.

Ситуаційні завдання

Ви – директор комунального підприємства „Кінотеатр Зоря”. Для комунального кінотеатру на даний час актуальними є наступні проблеми: існування кінотеатру не за рахунок основної діяльності, а за рахунок орендарів; низька відвідуваність кіносеансів; необхідність ремонтних робіт та заміни обладнання. Населення міста складає 1000 тис. осіб. Кінотеатр – останнє в місті підприємство даного профілю.

Необхідо: зробити SWOT-аналіз ситуації, що склалася на коммунальному підприємстві „ Кінотеатр Зоря ”, на основі якого побудувати SWOT матрицю; запропонувати організаційні, технологічні та інформаційні нововведення, які сприятимуть підвищенню ефективності функціонування кінотеатру; сформувати ряд альтернативних інноваційних стратегій; обрати найбільш оптимальну інноваційну стратегію, обгрунтувати свій вибір.

Бібліографічний список до теми

[5, 6, 10, 11, 12, 18, 21, 29]

Семінарське заняття № 5

Тема 8. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості процесу створення та формування попиту на інновації.

План вивчення теми:

 1. Сутність попиту на інновації та засоби його відображення, види попитуна інноваційну продукцію.

 2. Управління процесом створення нового виробу. Структура параметрів виробів, їх класифікація.

 3. Ресурсне забезпечення нововведень.

 4. Оцінка технічного рівня виробництва.

 5. Маркетинг інновацій.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення теми необхідно розпочати з онайомлення з сутністю попиту на інновації та засобами його відображення. Студентам необхідно дослідити економічну категорію попиту як провідного чиннику виникнення інноваційних ідей - інновацій. Необхідно дослідити напрямки аналізу попиту, процес визначення потреб ринку. Студенти повинні пригадати закон попиту, табличне, графічне та аналітичне зображення попиту.

Особливу увагу під час вивчення теми студенти повинні приділити дослідженню сутності механізму управління процесом створення нового виробу, системі планування та організація створення нового товару (роботи, послуги). Студенти повинні самостійно ознайомитись з основними засобами створення та стимулювання попиту на інновації та особливостями їх застосування, основними факторами мотивації споживача.

В результаті вивчення теми студенти повинні засвоїти основні стадії життєвого циклу виробів, види попиту на інновацію (потенційний, негативний, прихований, повноцінний, нерегулярний та ін.) і чинники, що впливають на нього, а саме - внутрішні та зовнішні чинники попиту, визначити характер впливу чинників на зміну попиту на нову продукцію.