Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання 1

Підприємство планує через чотири роки придбати будинок для розміщення цеху по виготовленню інноваційної продукції. Відповідно до експертних оцінок, майбутня вартість будинку становитиме 560 тис. грн. Визначте, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через чотири роки одержати достатню суму, якщо ставка за депозитними рахунками - 15% із щомісячним нарахуванням відсотків або - 25% з нарахуванням складних відсотків один раз за рік. Зробіть висновки.

Ситуаційне завдання 2

За даними таблиці обчисліть чистий наведений ефект від реалізації проекту та дисконтного строк окупності за умови, що проектний грошовий приплив протягом року виникає рівномірно. Зробіть висновок про доцільність реалізації цього інвестиційного проекту якщо відсоткова ставка становить – 10 %.

Грошові потоки інноваційного проекту

Таблиця 4.2

Період часу, років

Грошовий потік, тис. грн.

0

-3500

1

670

2

1800

3

1850

Ситуаційне завдання 3

Величина необхідних інвестицій за проектом дорівнює 17 000 грн.; передбачувані доходи: за перший рік — 1 400 грн., за останні 8 років — по 4000 грн. Визначте доцільність прийняття проекту за критеріями NPV за різної вартості капіталу: Варіант А – і = 10%; Варіант Б – і = 15%.

Ситуаційне завдання 4

На машинобудівному заводі запроваджується інноваційний проект, який докорінно змінює конструкцію баз фрези. Як результат собівартість фрез знижується з 20 грн/шт до 18 грн./шт., ціна за одицю - 26 грн. Базовий обсяг випуску фрез становив 15 тис. од., а в ході реалізації проекту планується його збільшення 40%. Строк реалізації проекту – 5 роки. Капітальні витрати на запровадження проекту складають - 127 тис.грн. Норма амортизації – 15%. Ставка дисконту – 6%. Розрахувати NPV й зробити висновки про ефективність проекту.

Ситуаційне завдання 5

Первісна сума інвестицій в інноваційний проект становить 230 тис. грн. Щорічний приплив готівки протягом 4-х років 50 тис. грн. Процентна ставка 11% (d). Необхідно ухвалити рішення щодо доцільності інвестицій у проект.

Ситуаційне завдання 6

На підприємстві А було розроблено чотири варіанти винаходу на виробництво нового продукту. За даними таблиці 2 розрахуйте найбільш ефективний варіант і обґрунтуйте свій вибір. Коефіцієнт економічної ефективності дорівнює 0,2.

Варіанти винаходу на виробництво нового продукту

Таблиця 4.3

Показники

Варіанти

1

2

3

4

Інвестиції, грн.

90 000

55 500

35 000

28 000

Витрати виробництва на один продукт, грн.

7 500

5 000

5 000

4 000

Річний обсяг виробництва, шт.

1000

1100

500

880

Ситуаційне завдання 7

Збільшення випуску продукції до необхідних обсягів, аби повніше задовольнити потреби ринку, може бути досягнуто за рахунок реконструкції діючого підприємства або спорудження нового.

1. Розрахувати прибутковість (рентабельність) виробничих інвестицій (капітальних вкладень) і вироблюваної продукції у разі різних форм збільшення обсягів виробництва.

2. На підставі цих розрахункових показників визначити найвигідніший варіант інвестування виробничих об’єктів.

Таблиця 4.4