Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Методи проектування організаційних структур інноваційних організацій.

 2. Венчурні інноваційні організації.

 3. Лідерство в інноваційних організаціях.

 4. Особливості інтеграції науки та виробництва в Україні.

Бібліографічний список до теми

[3, 5, 7, 8, 9, 16, 24, 28]

Тема 8. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості процесу створення та формування попиту на інновації.

План вивчення теми:

 1. Сутність попиту на інновації та засоби його відображення, види попиту на інноваційну продукцію.

 2. Управління процесом створення нового виробу. Структура параметрів виробів, їх класифікація.

 3. Ресурсне забезпечення нововведень.

 4. Оцінка технічного рівня виробництва.

 5. Маркетинг інновацій.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми необхідно розпочати з онайомлення з сутністю попиту на інновації та засобами його відображення. Студентам необхідно дослідити економічну категорію попиту як провідного чиннику виникнення інноваційних ідей - інновацій. Необхідно дослідити напрямки аналізу попиту, процес визначення потреб ринку. Студенти повинні пригадати закон попиту, табличне, графічне та аналітичне зображення попиту.

Особливу увагу під час вивчення теми студенти повинні приділити дослідженню сутності механізму управління процесом створення нового виробу, системі планування та організація створення нового товару (роботи, послуги). Студенти повинні самостійно ознайомитись з основними засобами створення та стимулювання попиту на інновації та особливостями їх застосування, основними факторами мотивації споживача.

В результаті вивчення теми студенти повинні засвоїти основні стадії життєвого циклу виробів, види попиту на інновацію (потенційний, негативний, прихований, повноцінний, нерегулярний та ін.) і чинники, що впливають на нього, а саме - внутрішні та зовнішні чинники попиту, визначити характер впливу чинників на зміну попиту на нову продукцію.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Сутність попиту на інновації: методи його визначення.

 2. Умови, за яких інновація стає товаром. Формування попиту на інновації.

 3. Чинники попиту на інновації.

 4. Види попиту.

Бібліографічний список до теми

[18, 22, 26, 27]

Тема 9. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про моніторинг інновацій.

План вивчення теми:

 1. Змістовна характеристика моніторингу науково-технічної на інноваційної діяльності.

 2. Моніторинг інноваційного проекту

 3. Економічна ефективність науково-технічної діяльності та її моніторинг

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, розглянути теоретичні засади моніторингу інновацій як основи цілеспрямованого новаторства. Студенти повинні дослідити процес оцінювання товару-новації за характеристиками, що формують його споживчу вартість.

Важливим аспектом вивчення теми є дослідження основних напрямів моніторингу інновацій, а саме: вивчення споживачів; аналіз умов конкуренції і рівня науково-технічного потенціалу підприємства; вивчення товару-новації. Студенти повинні визначити джерела інформації для розроблення нових продуктів та джерела інноваційних можливостей підприємства, такі як: несподівані події для фірми чи галузі, потреби технологічного процессу, зміни в структурі галузі промисловості чи ринку, демографічні зміни, зміни у сприйняттях та значеннях, нові знання.

Окремої уваги потребує розгляд значення моніторингу інновацій в процесі формування інноваційної політики. Студенти повинні дослідити поняття патентного пошуку, провести класифікацію технічної інформації. Також необхідно приділити увагу вивченню характеристик бібліографічних покажчиків та їх видів за тематикою, метою, ступенем повноти та обсягом цитованої літератури; характеристик патентного фонду України, дослідити тематичний, нумераційний та іменний (фірмовий) пошук інформації, процес формування блоків підготовки і оброблення вихідної інформації