Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Бібліографічний список до теми

[2, 3, 4, 7, 11, 17, 19, 22, 30]

Семінарське заняття № 7

Тема 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції

План вивчення теми:

  1. Основні напрямки формування та становлення техніко-технологічної бази виробничих підприємств.

  2. Технічний розвиток і показники технічного рівня підприємства.

  3. Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства: реструктуризація, реорганізація та реконструкція виробничих підприємств.

  4. Функціонально-економічне обґрунтування оновлення асортименту продукції.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення теми необхідно розпочати з онайомлення з поннятями техніки та технології як складових техніко-технологічної бази підприємства. Студенти повинні дослідити сутність та основні етапи НТП, типи технологій за рівнем їх мінливості.

Особливої уваги під час вивчення теми заслуговує дослідження сутності процесу технічного розвитоку підприємства. Необхідним є вивчення показників оцінювання технічного рівня підприємства.

Важливим аспектом вивчення теми є дослідження цілей, пріоритетів та форм технічного розвитку підприємства. Студенти повинні самостійно дослідити процеси відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, підтримання технічного рівня виробництва, розробки і впровадження нових технологічних процесів, оновлення продукції та оцінювання ринкових і виробничих можливостей створення нової продукції.

Окрему увагу під час вивчення теми необхідно приділити вивченню питань функціонально-економічного обґрунтування оновлення асортименту продукції та оцінювання ринкових і виробничих можливостей створення нової продукції.

Питання для обговорення

  1. Дайте характеристику процесів оновлення фондів підприємств.

  2. Як проводиться технічеа реконструкція підприємств?

  3. Яке значення має впровадження інновацій у виробничі процеси?

  4. Чим обґрунтовується доцільність виробництва нового виду продукції?

Ситуауійне завдання 1

ПП «Запорізький винахідник» розглядає можливість застосування нової технологічної лінії, що дозволить збільшити потужність з 10 до 12,5тис.од. та зменшити собівартість одиниці продукції з 4780 до 4650грн. Ціна одиниці продукції з ПДВ - 6060грн. Витрати на придбання і введення в експлуатацію складуть 5280тис.грн, а процес налагодження триватиме 1 рік. Строк експлуатації обладнання - 4 роки, метод нарахування амортизації - рівномірний. Дисконтна ставка-11%.

Ситуауійне завдання 2

ПП «Техносвіт» виявила намір придбати ліцензію на впровадження нового способу зварювання труб діаметром 720-1200мм. Обсяг виконуваних робіт може становити до 24000 стиків на рік, додаткові капітальні вкладення в освоєння нового способу зварювання дорівнює 500 тис.грн. Економія поточних витрат – 75 грн. на один стик. Нова технологія зварювання може бути освоєна фірмою ліцензіатом протягом першого року. Припускаємо, що строк дії ліцензійної угоди-5 років. Розмір винагороди-29% від суми валового прибутку, одержання ліцензіатом. Сукупні капітальні витрати не становлять 800 тис.грн. Ставка дисконту-20%. Визначити економічну доцільність запровадження інноваційної технології.