Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Визначальні техніко-економічні показники діючого (нереконструйованого, реконструйованого) і нового підприємства

Показник

Діюче підприємство

Споруджуване підприємство

до реконструк-ції

після реконструк-ції

Річний обсяг продукції, штук

11000

30000

19000

Собівартість одиниці продукції, грн.

210

205

190

Договірна ціна одиниці продукції, грн.

250

250

250

Капітальні вкладення, грн.

57600

79800

Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій

0,15

0,15

0,15

Ситуаційне завдання 8

На основі вивчення матеріальних балансів установлено, що потреба внутрішнього й зовнішнього ринків у тонкому сталевому листі на 3 млн. т. перевищує виробничі можливості вітчизняного металургійного комбінату, який є монополістом в Україні по випуску цього виду продукції. Спеціалісти комбінату запропонували кілька варіантів нарощування виробничої потужності листопрокатного виробництва, аби покрити дефіцит цього виду продукції.

Варіант 1-й. Реконструкція кількох діючих листопрокатних станів, що дозволить збільшити випуск тонкого листа на 3 млн. т. При цьому потрібні капітальні вкладення становитимуть 90 млн. грн., а собівартість (валові витрати на виробництво) річного випуску продукції — 126 млн. грн.

Варіант 2-й. Спорудження напівбезперервного прокатного стану, здатного забезпечити випуск 2,5 млн. т. тонкого листа на рік, і реконструкція двох діючих листопрокатних станів. Капітальні вкладення в нове будівництво дорівнюватимуть 85 млн. грн., а в реконструкцію — 15 млн. грн. Що ж до собівартості річного випуску продукції, то вона становитиме відповідно 102 і 21 млн. грн.

Варіант 3-й. Спорудження нового безперервного прокатного стану, потужність якого забезпечить потрібний випуск додаткової кількості тонкого листа. При цьому необхідні капітальні вкладення становитимуть 105 млн грн., а собівартість усього річного обсягу продукції — 120 млн. грн.

Визначити двома способами найефективніший варіант нарощування виробничої потужності листопрокатного виробництва, враховуючи, що нормативний (прийнятний для інвестора) коефіцієнт прибутковості капітальних вкладень дорівнює 0,16.

Тестові завдання

  1. Дисконтування це:

а) приведення доходів к одному моменту часу;

б) приведення витрат і результатів к одному моменту часу;

в) приведення витрат к одному моменту часу;

г) приведення витрат і результатів к майбутньому моменту часу;

  1. Коефіцієнт дисконтування може бути лише:

а) більш одиниці;

б) дорівнювати одиниці;

в) менш одиниці;

г) нескінченним.

  1. Дисконт це:

а) різність між майбутньою і поточною вартістю;

б) різність між поточною і майбутньою вартістю.

  1. Номінальна процентна ставка це:

а) поточна ринкова ставка проценту з урахуванням темпів інфляції;

б) можлива ринкова ставка проценту без урахування темпів інфляції;

в) майбутня ринкова ставка проценту без урахування темпів інфляції;

г) поточна ринкова ставка проценту без урахування темпів інфляції.

  1. Реальна процентна ставка це:

а) номінальна ставка без відрахування очікуваних (передбачуваних) темпів інфляції;

б) номінальна ставка з відрахуванням очікуваних (передбачуваних) темпів росту підприємства;

в) номінальна ставка з відрахуванням очікуваних (передбачуваних) темпів інфляції;

г) реальна ставка за відрахуванням очікуваних (передбачуваних) темпів інфляції.

  1. Співвідношення ефекту і витрат на реалізацію проекту це:

а) строк окупності;

б) внутрішня норма доходності;

в) період окупності;

г) рентабельність.

7. Строк окупності це:

а) показник, який відповідає на питання: «за який строк можуть окупитися інвестиції в інноваційний проект»;

б) показник, який відповідає на питання: «за який строк не зможуть окупитися інвестиції в інноваційний проект»;

в) показник, який відповідає на питання: «за який термін можуть виникнути витрати при впровадженні інноваційного проекту»;

г) показник, який відповідає на питання: «за який термін можуть виникнути доходи при впровадженні інноваційного проекту»;

8. Період окупності це:

а) тривалість періоду, за який сума чистих доходів, дисконтованних на момент завершення інновацій, буде дорівнювати сумі інвестицій;

б) тривалість періоду, за який сума витрат, дисконтованних на момент завершення інновацій, буде дорівнювати сумі інвестицій;

в) тривалість періоду, за який сума чистих доходів, дисконтованних на момент початку інновацій, буде дорівнювати сумі інвестицій;

г) тривалість періоду, за який сума чистих доходів, дисконтованних на момент завершення інновацій, буде дорівнювати сумі вартості підприємства.

9. Внутрішня норма доходності це:

а) розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація одержуваних регулярно витрат дає суму, яка дорівнює інвестиціям;

б) розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація одержуваного регулярно доходу дає суму, яка дорівнює вартості підприємства;

в) розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація одержуваного регулярно доходу дає суму, яка дорівнює інвестиціям;

г) розрахункова сума, при якій капіталізація майбутнього доходу дає суму, яка дорівнює інвестиціям.

10. Рентабельність це:

а) відношення ефекту і витрат на реалізацію підприємства;

б) відношення ефекту і витрат на реалізацію проекту;

в) відношення ефекту і доходу на реалізацію проекту;

г) відношення витрат і вартості підприємства на реалізацію проекту.

11.Індекс доходності це:

а) відношення майбутніх доходів к можливим витратам;

б) відношення приведених доходів к інвестиційним витратам;

в) відношення приведених витрат к інвестиційним доходам;

г) різниця між приведеними витратами і інвестиційним доходами.

  1. Виберіть показники порівняльної економічної ефективності:

а) термін окупності додаткових інвестицій в інновації;

б) приведені витрати;

в) коефіцієнт ефективності додаткових інвестицій в інновації;

г) усе вищезгадане.