Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання 4

За даними табл. зробіть порівняльний аналіз інвестиційної привабливості взаємовиключних проектів. Назвіть переваги й недоліки представлених показників. Укажіть, за яким критерієм необхідно оцінювати інвестиційну привабливість альтернативних проектів. Визначте, які з показників оцінки мають властивість адитивності. Зробіть висновки про доцільність реалізації проектів.

- Таблиця 4.10

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

Показники

і = 10%

і = 16%

Проект А

Проект Б

Проект А

Проект Б

Строк окупності, років

2,2

3,5

2,2

3,5

Дисконтний строк окупності, років

2,6

4,3

2,8

4,8

Чистий наведений ефект, млн.. грн..

164,4

163,0

104,2

83,3

Внутрішня норма рентабельності, %

30

25

30

25

Індекс R, коеф.

1,7

1,73

1,52

1,39

Тестові завдання

1. Інноваційний процес означає:

а) інноваційну діяльність якого-небудь суб'єкта економіки, тобто процес направлений на розробку, реалізацію результатів закінчених досліджень і розробок в новий або удосконалений продукт, реалізований на ринку, в новий або удосконалений технологічний процес використовуваний в практичній діяльності;

б) інвестиційну діяльність якого-небудь суб'єкта економіки, тобто процес направлений на розробку, реалізацію результатів незакінчених досліджень і розробок в новий або удосконалений продукт, реалізований на ринку, в новий або удосконалений технологічний процес використовуваний в практичній діяльності.

2. Ініціація це:

а) думки, що складаються у виборі витрат на інновації, пошуку коштів, техніко-економічному обґрунтуванні і матеріалізації ідеї;

б) діяльність, що складається у виборі цілі інновації, постановці задачі, виконуваної інновацією, пошуку ідеї інновації, її техніко-економічному обґрунтуванні і в матеріалізації ідеї.

3. Результат техніко-економічного обґрунтування обраної ідеї це:

а) формування її в формі ринкового товару, що означає матеріалізацію ідеї в новий продукт або операцію в виді товару, який не може бути проданий;

б) формування її в формі ринкового товару, що означає матеріалізацію ідеї в новий продукт або операцію в виді товару, який не готов до продажу;

в) формування її в формі ринкового товару, що означає матеріалізацію ідеї в новий продукт або операцію в виді товару, який готов до продажу.

4. Що означає ідея інновації?

а) це вузьке поняття о використанні певних інвестицій для перетворення у життя якогось задуму;

б) це загальне поняття о використанні певних нововведень для перетворення у життя якогось задуму;

в) це вузьке поняття о використанні певних нововведень для перетворення у життя якоїсь інновації;

г) це загальне поняття о витрачанні певних інвестицій для перетворення у життя особливого задуму.

5. Оберіть можливі етапи пошуку ідей інновації:

а) задум, тобто появлення самої ідеї;

б) перетворення ідеї в задум;

в) реалізація плану роботи, тобто втілення ідеї в певну річ (у матеріальну форму);

г) усе вищезгадане.

6. Що означає економічна ефективність інновації?

а) результат, одержуваний в ході вкладення інвестицій і всіх ресурсів (грошових, матеріальних, інформаційних, робочої сили) в новий продукт або операцію (технологію), володіє певним корисним ефектом (вигодою);

б) результат, одержуваний в ході вкладення інвестицій і ніяких ресурсів (грошових, матеріальних, інформаційних, робочої сили) в новий продукт або операцію (технологію), володіє певними витратами;

в) результат, одержуваний в ході вкладення доходів і всіх ресурсів (грошових, матеріальних, інформаційних, робочої сили) в старий продукт або операцію (технологію), володіє певним корисним ефектом (вигодою);

г) результат, одержуваний в ході вкладення інвестицій і всіх ресурсів (грошових, матеріальних, інформаційних, робочої сили) в новий продукт або операцію (технологію), не володіє певним корисним ефектом (вигодою).

7. Що являється загальним принципом оцінки ефективності?

а) відношення витрати/доход;

б) відношення доход/витрати;

в) відношення результат/витрати;

г) відношення витрати/результат.

8. Оберіть які показники використовуються для загальної економічної ефективності інновацій:

а) інтегральний ефект;

б) період окупності;

в) індекс рентабельності;

г) норма рентабельності;

д) усе вищезгадане.

9. Інтегральний ефект це:

а) величина різностей результатів і інноваційних витрат за розрахунковий період, приведених к одному, звичайно навчальному року, тобто з урахуванням дисконтування результатів і витрат;

б) величина суми результатів і інноваційних витрат за розрахунковий період, приведених к одному, звичайно навчальному року, тобто з урахуванням доходів і витрат;

в) величина різностей результатів і інноваційних доходів за розрахунковий період, приведених к одному, звичайно навчальному року, тобто без урахуванням дисконтування результатів і витрат.

10. Відношення приведених доходів к приведеним на цю же дату інноваційним витратам є:

а) індекс рентабельності;

б) індекс доходності;

г) індекс ліквідності;

д) усе вищезгадане.