Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка та організація інноваційної діяльності Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
892.93 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Стадії інноваційного процесу на підприємстві: змістовна характеристика

 2. Внутрішньоорганізаційний шлях нововведення на підприємстві.

 3. Чому пріоритет в розвитку інновацій надають фундаменталь­ним дослідженням?

 4. Які критерії використовує підприємство при виборі нововведень?

Бібліографічний список до теми

[5, 6, 10, 11, 12, 18, 21]

Тема 6. Управління інноваційним розвитком підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про управління інноваційним розвитком підприємства.

План вивчення теми

 1. Інноваційний потенціал та інноваційний клімат організації.

 2. Інноваційна стратегія підприємства. Методи управління вибором інноваційних стратегій

 3. Етапи розробки інноваційної стратегії.

 4. Механізм реалізації інноваційної стратегії підприємства

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми необхідно розпочати із визчення концептуальних основ управління інноваційним процесом на засадах маркетингу. Необхідно визначити суть інноваційного потенціалу та інноваційного клімату підприємства, дослідити підходи до оцінки інноваційного потенціалу та перспектив його розвитку: деталізований аналіз та діагностичний аналіз.

В процесі вивчення теми студенти повинні приділити особливу увагу дослідженню інноваційної стратегії розвитку підприємства. Необхідно вивчити види інноваційних стратегій та їх співвідношення (наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна, “за нагодою” стратегії.),

Студенти повинні ознайомитись з методами управління вибором інноваційної стратегії підприємства. Необхідно розглянути матрицю вибору інноваційної стратегії, дослідити зв’язок інноваційної стратегії організації із загальною стратегією розвитку підприємства.

Завершальним етапом у вивченні теми є дослідження механізму впровадження та реалізації інноваційної стратегій підпиємства.

Ситуаційні завдання до самостійної роботи

Завдання 1 Припустимо, ви генеральний директор НВО «Аналітикконтроль» і розглядаєте програму освоєння нового цифрового приладу. Які пропозиції ви включили б до інноваційної політики? Які аспекти інноваційної політики, на ваш погляд, є найважливішими?

Завдання 2 Якось до Р. Нойса звернулася за порадою його дружина, що мала свій бізнес.

До неї зайшли двоє юнаків із проханням про фінансову підтримку. Вони створили малу фірму і мали намір запропонувати оригінальну новинку. Р. Нойс сказав, що новинка юнаків не буде мати попиту на ринку і тому не варто витрачати свої гроші.

Проте дружина вчинила інакше — уклала кілька десятків тисяч доларів у нову фірму «Apple». Саме цій фірмі, що одержала від інвесторів декілька мільйонів доларів на реалізацію свого інноваційного проекту, вдалося випустити на ринок другу (після мікропроцесора) революційну новинку в цій галузі. Що це за новинка?

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

Питання для самоконтролю

 1. Як співвідносяться поняття «управління» та «менеджмент»?

 2. Стратегічний етап інноваційного управління: сутнісна характеристика

 3. Розкрити сутність наступальної, захисної, імітаційної, залежної, традиційної, стратегій.

Бібліографічний список до теми

[10, 11, 12, 18, 21, 29]

Тема 7. Організаційні форми інноваційної діяльності

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сучасні організаційні форми реалізації інновацій.

План вивчення теми:

 1. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.

 2. Організаційні форми реалізації інновацій.

 3. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

 4. Міжфірмова науково-технічна кооперація в інноваційних процесах.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми необхідно розпочати з онайомлення з науковими організаціями як джерелом формування та реалізації інновацій. Важливо дослідити взаємодію наук (фундаментальних, прикладних) у процесі створення інновацій. Студенти повинні ознайомитись з формами організації наукової діяльності (академічною, вузівською, галузевою, заводською, комерційною науковою), визначити ринкових суб’єктів інноваційної діяльності. Необхідно ознайомитись з поняттям та умовами функціонування інноваційного підприємства як суб’єкта господарювання.

Студенти повинні дослідити інституційні форми інноваційного підприємства, види підприємств, які беруть участь в інноваційних процесах (малі підприємства – венчурні, інжинірингові, впроваджувальні фірми, фірми “спін- офф”; за часом залучення до інноваційного процесу та підходом до вибору інновацій: експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти).

Важливим аспектом вивчення теми є дослідження специфіки венчурного бізнесу, ознайомлення з інноваційні підприємствами Україні.

Окремої уваги потребує вивчення організаційних форм інтеграції науки та виробництва. Студентам необхідно дослідити зв’язок інновацій, досліджень та виробництва, процес формування та функціонування нових організаційних структур: науково- технологічних парків, науково-промислових консорціумів, технополісів, “фірм- інкубаторів”, стратегічних альянсів. Студенти повинні самотійно вивчити форми технологічної кооперації та її значення в інноваційних процессах.