Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Тема 2: поняття про регіон. Історія виникнення і особливості розвитку регіонів україни. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Різноманіття визначень поняття "регіон".

Історичні, географічні, культурні фактори регіоналізації України. Історія виникнення і особливості розвитку регіонів України: Донбасу, Закарпаття, Галичини, Буковини, Таврії, Криму.

Економічне районування України та його історія. Значення економічного районування країни.

Література:

 1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 р. (Постанова КМУ № 1001 від 21.07.06 р.).

 2. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

 3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

 4. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

 5. Региональная экономика: учебное пособие для ВУЗов / Я. Б. Олейник, С. П. Запотоцкий, О.Ю. Кононенко и др. – К.: КНТ, 2007. - 444 с.

 6. Варналий З. Региональное развитие Украины: проблемы и приоритеты // Экономист. - № 6. – 2005. – С. 25-27.

Питання, завдання, тести:

2.1. Дайте визначення понять "регіон" з різних позицій. Що є універсальним для усіх визначень?

2.2. Які існують фактори регіоналізації України?

2.3. Історія формування окремих регіонів України: Донбасу, Галичини, Закарпаття, Буковини, Таврії, Криму та інш. Які соціо-культурні, релігійні, економічні відмінності можливо виділити між ними?

2.4. Назвіть особливості розвитку і основні сучасні проблеми окремих регіонів України.

2.5. Які економічні фактори регіоналізації можливо виділити?

2.6. Яка історія формування регіонів України і економічного районування.

2.7. В чому значення економічного районування країни?

Тема 3: особливості розвитку господарства україни Питання для обговорення на практичних заняттях:

Історико-економічні, галузеві і територіальні особливості розвитку господарства України.

Диспропорції в розвитку регіонів України. Депресивні території.

Сучасна економічна модель України. Основні показники розвитку економіки України та її регіонів. Проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил України в нових умовах господарювання.

Література:

 1. Закон України "Про адміністративно-територіальний устрій України".

 2. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

 3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

 4. Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Горська О. В. та інш. – К.: "НІЧЛАВА", 2000. – 520 с.

 5. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

 6. Янукович В.Ф., Долішній М.І., Рибак В.В., Алупко С.М. Національна економіка і регіональна політика. – Львів: ІРД НАНУ, 2004. – 400 с.

 7. Голиков А. П., Дейнека А. Г., Казакова Н. А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – 320 с.

 8. Афанасьєва Л., Лисак Н. До визначення однорідності регіонів України за рівнем економічного розвитку та галузевою структурою економіки // Економіст. – 2003. - № 2. – С. 30-32.

 9. Варналий З. Региональное развитие Украины: проблемы и приоритеты // Экономист. - № 6. – 2005. – С. 25-27.

 10. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002. – 74 с.

 11. Гохберг Ю. Найважливіші проблеми реструктуризації господарського комплексу України // Економіка України. – 2004. – № 4. – С.93-95.

 12. Чистилин Д. К вопросу стратегии экономического роста Украины // Экономика Украины. – 2003. – № 1. –С.52-59, №2. – С.52-57.

 13. Герасимчук З. Комплексна оцінка рівня сталого розвитку регіонів України.// Економіка України. – 2002. – № 2. – С.34-42.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]