Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Реферати і виступи:

1. Світовий ринок зерна і особливості розміщення виробництва зернових культур.

2. Світовий ринок цукру і особливості розміщення цукрової промисловості.

3. Світовий ринок масла і особливості розміщення підприємств маслобійної промисловості.

4. Світовий ринок м'ясних і молочних продуктів і особливості розміщення тваринництва.

5. Світовий ринок шерсті і особливості розміщення вівчарства.

6. Сучасні проблеми зернового господарства України.

7. Основні напрями аграрної реформи в Україні.

8. Стан сільського господарства Донецької області за останні роки.

Питання, завдання, тести:

11.1. Розкрійте місце АПК України в розвитку економіки України.

11.2. Визначте роль агрокліматичних умов в розвитку, галузевій структурі і розміщенні сільського господарства.

11.3. Назвіть галузеву структуру АПК України.

11.4. Назвіть галузеву структуру сільського господарства України і покажіть його зональну спеціалізацію.

11.5. Охарактеризуйте рослинництво України, його галузеву структуру і передумови розвитку і розміщення.

11.6. Охарактеризуйте проблеми і перспективи розвитку зернового господарства України.

11.7. Найбільшу питому вагу в структурі посівів України займають:

  1. технічні культури;

  2. зернові культури;

  3. кормові культури.

11.8. Назвіть технічні культури України:

  1. пшениця;

  2. цукровий буряк;

  3. соняшник;

  4. льон-довгунець;

  5. хміль;

  6. коноплі.

11.9. Де зосереджені посіви соняшнику:

  1. Полісся;

  2. Лісостеп;

  3. Степ.

11.10. Охарактеризуйте тваринництво України, його галузеву структуру, особливості розміщення і зональну спеціалізацію.

11.11. Визначте регіони молочно-м'ясного скотарства:

  1. Полісся;

  2. Степ.

11.12. Визначте регіони концентрації вівчарства:

  1. Південь України;

  2. Лісостеп;

  3. Карпати.

11.13. Дайте оцінку стану і перспективам розвитку скотарства і свинарства в Україні.

11.14. Дайте оцінку стану і перспективам розвитку птахівництва в Україні.

11.15. Дайте характеристику реформ, що відбуваються в сільському господарстві України.

11.16. Охарактеризуйте основні проблеми розвитку сільського господарства країни.

11.17. Визначте ступінь впливу основних чинників на розміщення основних галузей харчової промисловості. Умовні позначення: +++ вирішальне вплив ++ значне + слабке, – - відсутність впливу.

Галузь

Сировинний чинник

Паливно-енергетичний

Трудовий

Споживчий

М'ясна

Цукрова

Маслопереробна

Рибоконсервна

Мукомельна

Хлібопекарська

11.18. Дати оцінку АПК Донецької області і його місця в агропромисловому виробництві України.

Тема 14: регіональні особливості транспортного комплексу україни. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Транзитне положення України і його вплив на розвиток економіки країни. Єдина транспортна система країни та її склад.

Характеристика окремих видів транспорту: залізничного, автомобільного, трубопровідного, морського, річкового і авіаційного. Передумови їх розвитку і особливості функціонування в Україні. Порівняльна оцінка транспортних витрат на перевезення вантажів окремими видами транспорту.

Транспортна система Донецької області. Стан і проблеми міського транспорту.

Проблеми і перспективи розвитку транспортної системи України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]