Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Тема 11: регіональні особливості хімічного комплексу україни. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Значення хімічного комплексу в господарстві України.

Чинники розміщення і передумови розвитку хімічної галузі в Україні. Економічна оцінка сировинної бази.

Галузева структура галузі і основні центри розміщення.

Хімічний комплекс Донецької області.

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку хімічного комплексу в Україні.

Література:

 1. Програма розвитку хімічної галузі до 2010 р.

 2. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 203-213.

 3. Голиков А. П., Дейнека А. Г., Казакова Н. А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – С. 144-157.

 4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 286-298.

 5. Липець Ю.Г., Пулярки В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студентов. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 253-258.

 6. Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса: Учебное пособие. – Донецк: Издательство "Истоки", 1999. – С. 95-101.

 7. Пособие по географии для поступающих в вузы / Сост.: Черниченко Г. А., Черноиванова Е. Н., Дубель В. М., Шевченко Г. Г. – Донецк.: ДонНУ, 2003. –С. 112-113.

 8. ШубінО.О. Хімічна промисловість України: генезис, перспективи, стратегія: Монографія. – К.: Наук. думка, 2003. – 514 с.

 9. Тарасова Н.В. Хімічний комплекс України: тенденції, проблеми, перспективи розвитку. К.: "Наук. світ", 2001. – 253 с.

 10. Шевченко О.Л. Фармацевтичний ринок України, його стан та розвиток / Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Віп. 7/ Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 281-290.

 11. Тарасова Н. Н. Тенденции и проблемы развития химического комплекса // Экономика Украины. – 2002 г. – № 8. – с. 40-45.

 12. Фролова В. Деньги из пробирки – 2003 // Бизнес. - № 6.- 2003. – 10 февраля. – С. 56-61.

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Світовий ринок хімічної промисловості.

2. Виробництво мінеральних добрив в Україні.

3. Виробництво лікарських препаратів в Україні.

Питання, завдання, тести:

11.1. Покажіть місце хімічної промисловості в економіці України. Який вплив робить хімічна галузь на розміщення і розвиток продуктивних сил?

11.2. Які передумови (природні і економічні) створення і розвитку хімічної галузі на території України?

11.3. Визначте ступінь впливу основних чинників на розміщення галузей хімічної промисловості. Умовні позначення: +++ вирішальне вплив ++ значне + слабке, – - відсутність впливу.

Галузь

Сировинний чинник

Паливно-енергетичний

Трудовий

Споживчий

Гірничо-хімічна

Смол і пластмас

Хімічних волокон

Азотних добрив

Сірчаної кислоти

Содова

11.4. Охарактеризуйте сировинну базу хімічної промисловості України.

11.5. Що входить в сферу діяльності гірничо-хімічної промисловості:

  1. здобич нафти;

  2. калійних солей;

  3. газу;

  4. кам'яної солі;

  5. саморідної сірки;

  6. глинозему;

  7. все сказане вірно.

11.6. Родовища калійних солей розташовані:

   1. Придніпров'я;

   2. Закарпаття;

   3. Передкарпаття;

   4. Карпати.

11.7. Охарактеризуйте галузеву структуру хімічного комплексу України.

11.8. Які виробництва хімічної промисловості характеризуються сировинною орієнтацією:

  1. кальцинованої соди;

  2. хімічних волокон і ниток;

  3. калійних добрив;

  4. все сказане вірно.

11.9. Охарактеризуйте склад і принципи розміщення галузей основної (неорганічної) хімії.

11.10. Назвіть галузі основної хімії України:

 1. сірко-кислотна;

 2. содова;

 3. виробництво пластмас;

 4. виробництво хімічних волокон;

 5. виробництво мінеральних добрив;

 6. все сказане вірно.

11.11. Виробництво соди зосереджене в містах:

  1. Слов'янськ;

  2. Вінниця;

  3. Лисичанськ;

  4. Черкаси;

  5. всі відповіді вірні.

11.12. Покажіть стан і перспективи розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні.

11.13. У структурі виробництва мінеральних добрив основна роль належить випуску:

  1. комбінованих;

  2. азотних;

  3. фосфатних;

  4. калійних.

11.14. Виробництво фосфатних добрив зосереджене в містах:

  1. Одеса;

  2. Донецьк;

  3. Вінниця;

  4. всі відповіді вірні.

11.15. Виробництво азотних добрив вимагає наявність:

   1. центрів виробництва коксу і природного газу;

   2. районів споживання;

   3. все сказане вірно.

11.16. Охарактеризуйте розміщення хімії органічного синтезу в Україні.

11.17. Автомобільні шини випускають хімзаводи, що знаходяться в містах:

  1. Суми, Черкаси;

  2. Кременчук, Одеса;

  3. Дніпропетровськ, Біла Церква.

11.18. Охарактеризуйте проблеми і перспективи розвитку фармацевтичної промисловості в Україні.

11.19. Охарактеризуйте хімічний комплекс Донецької області.

11.20. Яка роль підприємств Донецької області в хімічному виробництві України?

11.21. Охарактеризуйте вплив хімічної галузі на екологічний стан регіонів.

11.22. Які основні напрями вдосконалення розвитку хімічної галузі?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]