Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Реструктуризація вугільних шахт України: стан і проблеми.

2. Зарубіжний досвід реструктуризації вугільних шахт.

3. Світовий ринок вугілля і розміщення вугільної промисловості.

4. Світовий ринок нафти і газу. Розміщення нафтової і газової промисловості.

5. Альтернативні джерела енергії і перспективи їх застосування в Україні.

Питання, завдання, тести:

7.1. Які існують первинні джерела енергії:

  1. вугілля;

  2. електроенергія;

  3. нафта;

  4. дрова;

  5. газ;

  6. торф;

  7. все сказане вірно.

7.2. Дайте визначення паливно-енергетичного балансу і покажіть як він змінився впродовж історичного часу.

7.3. Покажіть місце ПЕК в розвитку продуктивних сил України.

7.4. Дайте характеристику основних вугільних басейнів в Україні. Яка роль Донецького кам'яновугільного басейну в рішенні енергетичних проблем країни?

7.5. За останні два десятиліття об'єми видобутку вугілля в Донбасі:

  1. скоротилися;

  2. залишилися незмінними;

  3. трохи збільшилися;

  4. значно зросли.

7.6. Відкритий (кар'єрна) видобуток вугілля характерний:

   1. Донецького басейну;

   2. Дніпровського басейну;

   3. Львівсько-волинського басейну;

   4. відкритої здобичі немає.

7.7. Охарактеризуйте сучасний стан і проблеми розвитку вугільної галузі України.

7.8. Які проблеми виникають в процесі реструктуризації вугільних шахт?

7.9. Охарактеризуйте райони залягання і здобичі нафти і оцініть рівень забезпеченості нею в Україні.

7.10. У яких областях і регіонах розміщені родовища нафти в Україні:

  1. Сумська;

  2. Херсонська;

  3. Чернігівська;

  4. Крим;

  5. Закарпаття;

  6. всі відповіді вірні.

7.11. Обґрунтуйте сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку нафтової промисловості України.

7.12. Охарактеризуйте нафтопереробну промисловість України: центри розміщення, стан і перспективи.

7.13. Охарактеризуйте райони залягання і здобичі природного газу в Україні, оцініть рівень забезпеченості їм в країні.

7.14. У яких областях і регіонах розміщені родовища природного газу в Україні:

  1. Харківська;

  2. Полтавська;

  3. Донбас;

  4. Закарпаття.

7.15. Як сучасний стан і реальні перспективи розвитку газової промисловості України.

7.16. Дайте оцінку ролі електроенергетики в розвитку продуктивних сил країни.

7.17. Охарактеризуйте особливості розміщення, достоїнства і недоліки ТЭС України.

7.18. Охарактеризуйте особливості розміщення і розвитку ГЭС.

7.19. Яка ГЕС в Україні є найпотужнішою:

  1. Каховська;

  2. Дніпродзержинська;

  3. Дніпрогес.

7.20. Охарактеризуйте особливості розміщення, достоїнства і недоліки атомної енергетики України.

7.21. Скільки в Україні АЕС:

   1. 4;

   2. 5;

   3. 6.

7.22. Визначте ступінь впливу основних чинників на розміщення галузей електроенергетики. Умовні позначення: +++ вирішальне вплив ++ значне + слабке, – - відсутність впливу.

Види електростанцій

Сировинний чинник

Паливно-енергетичний

Трудовий

Споживчий

ТЕС

ГЕС

АЕС

7.23. Які основні проблеми і перспективи розвитку електроенергетики України?

7.24. Які альтернативні джерела енергії ви знаєте. Дайте оцінку можливості їх використання в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]