Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Індивідуальна робота №2

 1. Сучасний стан і перспективи розвитку ВПК України

 2. Сучасний стан і перспективи розвитку авіаційної промисловості України

 3. Сучасний стан і перспективи розвитку автомобільної промисловості України

 4. Проблеми і перспективи фармацевтики України

 5. Сучасний стан і проблеми розвитку будівельної індустрії України

 6. Сучасний стан перспективи розвитку АПК України (її регіонів)

 7. Сучасний стан і проблеми розвитку рослинництва України

 8. Сучасний стан і проблеми розвитку тваринництва України

 9. Розміщення і стан харчової промисловості України.

 10. Стан і перспективи розвитку залізничного транспорту України

 11. Стан і перспективи розвитку авіаційного транспорту України

 12. Стан і перспективи розвитку водного транспорту України

 13. Стан і перспективи розвитку трубопровідного транспорту України

 14. Стані перспективи розвитку автомобільного транспорту України

 15. Роль і значення міжнародних економічних зв'язків для розвитку економіки України (її регіонів)

 16. Економічні зв'язки України із країнами світу

 17. Іноземні інвестиції в економіці України.

 18. СЕЗ як спосіб залучення іноземних інвестицій в економіку України.

 19. Місце України в міжнародному розподілі праці.

 20. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

 21. Сучасний стан і напрями розвитку Східного економічного району.

 22. Сучасний стан і напрями розвитку Придніпровського економічного району.

 23. Сучасний стан і напрями розвитку Північно-Східного економічного району.

 24. Сучасний стан і напрями розвитку Центрального економічного району.

 25. Сучасний стан і напрями розвитку Поліського економічного району.

 26. Сучасний стан і напрями розвитку Подільського економічного району.

 27. Сучасний стан і напрями розвитку Причорноморського економічного району.

 28. Сучасний стан і напрями розвитку Карпатського економічного району.

 29. Основні напрями регіональної політики України.

 30. Роль місцевого самоврядування в розвитку території.

Методичні рекомендації

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(для студентів заочного відділення усіх економічних спеціальностей)

Правила оформлення контрольної роботи:

Контрольна робота повинна бути виконана на ПК. Редактор – Microsoft Word. Розмір паперу – А4. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; зліва – 3 см, справа – 1 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – одинарний.

Контрольна робота повинна містити:

 • титульний лист;

 • номер залікової книжки;

 • номера питань, їх зміст та відповіді на них;

 • список використаних джерел.

Тестові завдання можуть мати декілька вірних відповідей, які треба дуже коротко пояснити, якщо це необхідно.

Критерії оцінки контрольної роботи:

Оцінка "відмінно" виставляється за повну, грамотну, логічну і аргументовану відповідь з елементами творчого мислення на усі запитання і тестові завдання, яка свідчить, що матеріали засвоєні цілком. При написанні роботи студент користується публікаціями в наукових періодичних виданнях, Інтернет-ресурсами, статистикою за останні роки.

Оцінка "добре" виставляється також за грамотну і логічну відповідь, але в ній мають місто неточності, у тому числі у тестових завданнях. При написанні роботи студент користується навчальними посібниками та у меншій мірі публікаціями в наукових періодичних виданнях, Інтернет-ресурсами, статистикою за останні роки.

Оцінка "задовільно" виставляється за неточне викладання матеріалу, неповну відповідь і помилки у відповіді та тестових завданнях. При написанні роботи студент користується тільки навчальними посібниками та застарілими статистичними даними (5-7 років).

Оцінка "незадовільно" виставляється, коли слухач не знає значної частини програмного матеріалу та робить багато помилок у відповіді і не вірно відповідає на тестові завдання. Така робота підлягає доробці. При написанні роботи студент користується 1-2 джерелами (тільки посібниками)

Робота не зараховується, якщо відповіді на запитання, повністю взяті з конспекту лекцій викладача даного курсу. Така робота повертається студенту на доробку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]